20. rocznica beatyfikacji

W niedzielę 16 czerwca, Mszy św. o godz. 9.30 przewodniczył nowy biskup pomocniczy z Poznania – Szymon Stułkowski z okazji 20-tej rocznicy beatyfikacji Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty, jednego ze 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej. Po Mszy św. ks. biskup dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy i poświęcenia figury Serca Jezusowego na grobowcu Braci na parafialnym cmentarzu w Puszczykowie. Dziękujemy wszystkim wiernym i przyjaciołom naszego Zgromadzenia za wspólną modlitwę w czasie Eucharystii, którzy łączyli się we wspólnym dziękczynieniu Bożej Opatrzności za dar Błogosławionego naszego Współbrata.

Dzień wcześniej, w Licheniu odbyły się ogólnopolskie uroczystości dziękczynne za dar beatyfikacji 108 męczenników za wiarę. W uroczystej Mszy św. modlili się Bracia z Domu Generalnego: Mistrz Nowicjatu z nowicjuszami.