2015 – Rok Życia Konsekrowanego

Trwało ono trzy godziny i miało charakter dialogu, Papież odpowiadał na pytania zakonników. O jego przebiegu informuje komunikat Unii.

Pierwsza seria pytań dotyczyła tożsamości i misji życia konsekrowanego. Franciszek zauważył, że wszyscy chrześcijanie mają się odznaczać radykalizmem, ale zakonnicy winni naśladować Chrystusa w sposób szczególny. Powinni oni obudzić świat. „Życie konsekrowane jest proroctwem. Bóg wzywa nas, byśmy wyszli z gniazda i byli posłani na krańce świata, przezwyciężając pokusę zasiedzenia. Na tym konkretnie polega naśladowanie Pana” – powiedział Papież.

Zapytany o sytuację powołaniową, Papież podkreślił, że młode Kościoły wydają dziś nowe owoce. „Zobowiązuje nas to do przemyślenia na nowo inkulturacji charyzmatu – powiedział Franciszek. – Kościół powinien przeprosić i ze wstydem patrzeć na niepowodzenia apostolskie spowodowane nieporozumieniami na tym polu, jak w przypadku ks. Matteo Ricciego”. Zdaniem Ojca Świętego do zarządu instytutów religijnych powinni być wprowadzani zakonnicy różnych kultur, którzy reprezentują różne sposoby realizacji charyzmatu.

Szczególną uwagę Franciszek zwrócił na formację, która opiera się na czterech filarach: duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim. Należy unikać wszelkiej hipokryzji i klerykalizmu, dzięki szczeremu i otwartemu dialogowi o wszystkich aspektach życia – powiedział Papież. W jego przekonaniu formator powinien być niczym rzemieślnik, a nie policjant. Celem jest tu formowanie zakonników o czułym, a nie zgorzkniałym sercu. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale nie ludźmi zepsutymi. Należy akceptować grzeszników, ale nie ludzi zepsutych – zaznaczył Franciszek.

Zapytany o braterstwo, Papież powiedział, że ma ono silną moc przyciągania. Zakłada zgodę na różnice i konflikty. Niekiedy jest to trudna, ale kiedy go brakuje, nie ma owoców. W każdym razie, kiedy dochodzi do konfliktu z bratem, nigdy nie powinniśmy zachowywać się jak zarządcy, ale raczej starać się załagodzić ów konflikt – powiedział Papież. Zakonnicy pytali też o ich relacje z Kościołami partykularnymi. „My biskupi – powiedział Franciszek – musimy zrozumieć, że osoby konsekrowane nie są siłą pomocniczą, lecz charyzmatami, które wzbogacają diecezje”.

Ostatnie pytania dotyczyły misji osób konsekrowanych. Papież zauważył, że priorytetem powinny być sytuacje wykluczenia. Oprócz tego Franciszek wskazał na edukację w szkołach i na uniwersytetach. Powinna się ona opierać na przekazie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz wartości. A poprzez to przekazuje się wiarę – mówił Papież. Musimy się pytać, jak głosić Jezusa Chrystusa pokoleniu, które się zmienia – zaznaczył Franciszek na spotkaniu z przełożonymi generalnymi zakonów męskich.