25-lecie ślubów zakonnych Brata Jacka Ścieranka z Trewiru

Dziękczynienie za 25 lat służby w Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego.
„Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami” (Ps 128)
29 stycznia 2023 roku w Domu Generalnym w Puszczykowie w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, wspólnota Braci świętowała jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych br. Jacka z Trier. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył ks. proboszcz dr Krystian Grabijas, były kapelan naszej wspólnoty zakonnej. W dziękczynieniu Panu Bogu za dar 25 lat życia zakonnego, wokół ołtarza Chrystusa, oprócz wspólnoty Braci zgromadziła się licznie przybyła rodzina br. Jacka przyjaciele, a także znajomi. Poprzez swój udział we Mszy Świętej , dar Komunii Świętej i modlitwę wyrazili radość i wdzięczność Bogu za dar powołania. Jednym z wyniosłych momentów liturgii było odnowienie ślubów, a także zawierzenie Panu Jezusowi i Matce Wniebowziętej dalszych lat swojego powołania we wspólnocie Braci. Po Mszy Świętej każdy ze zgromadzonych gości miał możliwość złożyć Jubilatowi serdeczne życzenia.
Bratu Jackowi życzymy wielu łask Bożych, a także radości z wykonywanej posługi. Nasi święci patronowie niech wypraszają potrzebne łaski na dalsze lata życia zakonnego.
~ w życiu zakonnym szukamy Tego, którego kochamy… najważniejsza jest miłość, która wszystko czyni możliwym do przyjęcia, która wszystko w naszym życiu potrafi uczynić pięknym~