36. Pielgrzymka Braci Zakonnych

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – to hasło 36. Pielgrzymki Braci Zakonnych, która trwała w dniach 18-19 października na Jasnej Górze.  Brało w niej udział ok. 200 zakonników. W programie dwudniowej pielgrzymki znalazły się tradycyjnie: Msze św., Droga Krzyżowa, Jutrznia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, Apel Jasnogórski, a także konferencje. W tym roku prelegentami byli: bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP oraz o. Maksymilian Nawara, opat, prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Doroczne spotkanie urozmaicił koncert organowy, który zabrzmiał w bazylice jasnogórskiej we czwartek wieczorem. Mszy św. sprawowanej w czwartek przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.

Słowa powitania skierował o. Jan Poteralski podprzeor Jasnej Góry: „Modlimy się drodzy bracia, aby wasza cicha i pokorna służba Bogu i drugiemu człowiekowi, i wasza cicha i pokorna służba Panu Jezusowi i Matce Najświętszej, przynosiła błogosławione owoce w waszym życiu, jak i w życiu waszych zgromadzeń. Modlimy się, abyście wracając do waszych wspólnot klasztornych w Polsce, czy w Europie, czy w świecie, dzielili się owocami tej pielgrzymki i byli radosnymi zwiastunami Dobrej Nowiny tam, gdzie wam przyszło żyć, pracować, posługiwać dla dobra Kościoła, dla dobra zgromadzeń”. „Ten dzisiejszy dzień, to przede wszystkim nasze wspólne dziękczynienie za dar powołania, za dar konsekracji zakonnej,
za dar bycia bratem pośród braci” – podkreślał w homilii bp Jacek Kiciński CMF.

„Brat zakonny jest tym, który na wzór Jezusa Chrystusa jest bratem pośród braci, jest tym, który czeka na drugiego człowieka, tym, który wychodzi, tym, który karmi, i tym, który przywraca utraconą nadzieję. Być bratem zakonnym, to być znakiem obecności Boga w tym miejscu, w którym stawia nas Bóg – zaznaczał biskup – Gdy spoglądamy na życie Maryi, to, co nas dziś tak bardzo mocno dotyka, a zarazem prowokuje wobec dzisiejszej kultury tymczasowości, to przede wszystkim wierność Maryi. Maryja, która jest napełniona Duchem Świętym jest wierna Bogu, Maryja jest wierna Świątyni, Maryja jest wierna człowiekowi i Maryja wierna jest powołaniu”.

„Maryja uczy nas wierności wobec Boga – kontynuował bp Kiciński – Zaufanie, że Bóg jeśli człowieka powołuje wyposaża go w to, co jest niezbędne, aby był człowiekiem szczęśliwym, aby był narzędziem w Jego ręku. Powołanie bycia bratem zakonnym nie jest łatwe. Bóg wchodzi w naszą rzeczywistość i wyznacza nam kierunek i szlak naszego życia. Drodzy bracia, bądźcie wierni powołaniu. Życie brata zakonnego związane jest ze Świątynią, bo przecież Eucharystia stanowi centrum naszego życia. Drodzy bracia, nie żałujcie czasu na świątynię, bądźcie wierni świątyni. Wasze życie, to jest życie pośród ludzi, bycie bratem pośród braci i sióstr, bądźcie wierni człowiekowi. I wreszcie w powołanie wpisany jest krzyż. Będą takie momenty, gdy doświadczymy cierpienia i opuszczenia, gdy może wydawać się wszystko bez sensu, bo gdy jest ciemno, człowiek kroczy po omacku. Nie jesteście sami, pod Krzyżem jest wasza Matka, bądźcie wierni powołaniu do końca życia”.

 

Rozważanie Apelowe Przełożonego Generalnego

Maryjo, Matko nasza, to 36. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasnej Górze. Każdego dnia tak wielu przychodzi na to święte miejsce, aby zrozumieć prawdę, że w Twoim Sercu Maryjo, Matko i Królowo nasza, bije serce całego narodu. Przychodzili do Ciebie królowie i władcy naszego narodu. Byli tu obecni papieże, począwszy od naszego umiłowanego rodaka, największego z Polaków, dzisiaj już świętego Jana Pawła II, przez Ojca Świętego Benedykta XVI, po obecnego Ojca Świętego Franciszka.

Przychodzi tu Prezydent Rzeczypospolitej, przychodzi premier i przedstawiciele rządu. Wszyscy spoglądają w Twoje oblicze, chcąc na nowo usłyszeć Twoje słowa wypowiedziane do Anioła podczas zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska”. Zrezygnowałaś Maryjo ze swoich życiowych planów, by realizować odwieczny plan Boga. Stałaś się Matką Wcielonego Słowa. Tuliłaś do swego Serca Jezusa. Troszczyłaś się o Niego i byłaś przy Nim, by przygotować Go do misji zbawczej. Służyłaś Jezusowi, gdy On tego potrzebował. A potem towarzyszyłaś Mu dyskretnie, kiedy nauczał. Stałaś pod Krzyżem, jako Współodkupicielka, kiedy Jezus składał Ojcu ofiarę za zbawienie świata. W swoim życiu Maryjo wypełniłaś wypowiedziane słowa „Oto ja służebnica…” Dzisiaj słowo służebnica, sługa stało się nie modne. Ale zależy komu się służy, bo służąc Bogu – to królować.

Dzisiaj z rzeszą wiernych stoją przed Tobą Maryjo – Matko i Królowo nasza, Bracia zakonni ze wszystkich Zgromadzeń męskich w Polsce. Pełnią oni rolę służebną w Kościele Twego Syna, w duchu pokory i poświęcenia.

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza słyszymy, jak Pan Jezus wysyła 72 uczniów, aby przygotowali Mu miejsce dokąd sam przyjść zamierzał. Można powiedzieć, że to zapowiedź misji jaką wyznaczył Pan Jezus Braciom zakonnym w swoim Kościele.

Historia Zgromadzeń zakonnych ukazuje, jak ważną rolę pełnili i pełnią Ci, którzy poszli za głosem powołania. Przykładem niech będzie św. Brat Albert, który przez posługę najbiedniejszym, osiągnął szczyt świętości. Przykładem postawy służby i poświęcenia, jest Brat Józef Zapłata, obecnie błogosławiony ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, którego jestem przedstawicielem. Brat Józef to więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Kończyła się II wojna światowa – szansa na zakończenie koszmaru obozowego, Ten 41-letni Brat Józef dobrowolnie zgłasza się, będąc w obozie, by posługiwać chorym na tyfus plamisty narażając się również na tę chorobę, i tym samym na śmierć. Motywem tej decyzji, tego poświęcenia, była intencja, by Prymas Polski, Kardynał August Hlond, mógł wrócić do wolnej Ojczyzny.

Dziękujemy Ci Matko nasza za świętych Braci zakonnych. Prosimy o łaskę wytrwania dla tych, którzy poszli za głosem powołania. Modlimy się i prosimy Cię Matko o nowe, liczne i święte powołania do Zgromadzeń Braci zakonnych, którzy nie tyle słowem ale czynem zgodnym z charyzmatem Założyciela, będą ukazywali Chrystusa.

Odbywa się w Rzymie Synod Biskupów, który zatroskany jest wiarą młodego człowieka, niech przyniesie obfite owoce, by również młodzi, którzy usłyszą głos Bożego powołania, umieli wielkodusznie na ten głos odpowiedzieć. By pokusy świata nie zamknęły serc, jak ewangelicznemu młodzieńcowi, który na wezwanie Chrystusa „Pójdź za mną” – spochmurniał, bo zapatrzył się w to, co doczesne – bogactwo.

Maryjo, matko i Królowo nasza, dzisiaj my Bracia zakonni przeżywając to spotkanie z Tobą i radość ze 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, zawierzamy się Tobie: bądź naszą Matką, wypraszaj potrzebne dary dla każdego z nas i prowadź nas do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

/br. Franciszek Radzaj BSJ/