ŻYCIORYS śp. BRATA PIOTRA UTNICKIEGO

 

 

Br. Piotr Kacper UTNICKI urodził się 6 stycznia 1982 r. w Goleniowie k. Szczecina. Ukończył szkołę podstawową, a następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową o profilu piekarza. W młodości odczuwając powołanie zakonne, po ukończeniu 18-go roku życia, w dniu 6 maja 2000 r. napisał prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, W swej prośbie pisze, cyt. „pragnę całe swoje życie poświęcić Bogu, modlitwie oraz Kościołowi świętemu”. Po krótkim pobycie w naszej Rodzinie Zakonnej na własną prośbę opuścił tymczasowo Zgromadzenie, celem pilnego podjęcia leczenia się u ortopedy, by potem jeszcze lepiej móc służyć w Zgromadzeniu. Dnia 7 czerwca 2002 r. ponownie napisał prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia. Po wstępnej formacji jaką jest postulat, w 2002 r. rozpoczął 2-letni okres nowicjatu, który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych w dniu 1 lutego 2005 r., a po 6 latach dnia 1 lutego 2010 r. złożył śluby wieczyste.

Już będąc w nowicjacie Brat Piotr dał się poznać jako człowiek uczynny, uprzejmy, skromny, dobry, szczery, o życzliwym usposobieniu, zawsze przygotowany do liturgii. Nigdy nie unikał wspólnoty, często można Go było spotkać w kaplicy na modlitwie prywatnej., często korzystający z sakramentów świętych. Zawsze punktualny i wprowadzający we wspólnotę spokój i pozytywną energię.

Po złożeniu ślubów wieczystych Brat Piotr ukończył kurs prawa jazdy i od tego czasu jako kierowca bardzo ofiarnie służył naszemu Zgromadzeniu, szczególnie w czasie Jego pobytu w Domu Generalnym w Puszczykowie. W czasie swoich ślubów czasowych przez kilka lat pracował jako zakrystianin w Katedrze Warszawskiej.

Dnia 11 lutego 2010 r. został wysłany do pracy furtiańskiej w Domu Arcybiskupa Poznańskiego, a rok później został mianowany przełożonym domu poznańskiego na okres 3 lat.

W listopadzie 2014 r. Brat Piotr został przeniesiony z Poznania do Domu Generalnego w Puszczykowie, gdzie pełnił funkcję Przełożonego Domowego. Dodatkowo ówczesny Przełożony Generalny mianował Brata Piotra w 2015 r. Mistrzem Nowicjatu a w 2017 r. doszła Jemu jeszcze funkcja Referenta Powołaniowego Zgromadzenia.

Z tych wszystkich funkcji, mimo nawału obowiązków, Brat Piotr wywiązywał się bardzo dobrze i gorliwie, również jeśli chodzi o przygotowywanie nabożeństw i prowadzenie śpiewu w czasie Mszy świętej oraz wszelkich modlitw zakonnych. Swoje obowiązki zawsze wykonywał bardzo odpowiedzialnie i sumiennie.

Będąc w Domu Generalnym bardzo gorliwie dbał o wielu braci chorych i cierpiących, którym zawsze  zapewniał jak najlepszą opiekę medyczną w szpitalu w Puszczykowie i w Poznaniu, a także na miejscu – w naszym Domu Generalnym.

Na wiosnę 2021 r. stan zdrowia Brata Piotra zaczął się pogarszać, zdiagnozowano u Niego złośliwy nowotwór szpiku kości. Od tego czasu nasze Zgromadzenie bardzo zajęło się naszym chorym Współbratem. Miał zapewnioną opiekę duchową wszystkich Współbraci w postaci codziennej modlitwy. Podjęto leczenie w klinice onkologicznej zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, naświetlania, radioterapię, chemioterapię, itd. Niestety pojawiły się przerzuty choroby, a stan zdrowia Brata Piotra w ostatnim czasie bardzo szybko się pogarszał. Potrzebował już nieustannej opieki, którą zapewniali Jemu Bracia w Puszczykowie, szczególnie Brat Ekonom Generalny Andrzej Paliwoda, za co jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni i postulant Bartosz. Przez cały czas choroby, Brat Piotr miał zapewnioną dobrą opiekę medyczną i duchową. Do końca świadom swego stanu zdrowia zachowywał pokój w swoim sercu i zasiewał go w osobach, które odwiedzały Jego na łożu boleści.

 

Pomimo ogromnych starań wielu osób o powrót do zdrowia Brat Piotr zmarł w godzinach wieczornych w dniu 31 stycznia 2023 r. w przeddzień swojej 18tej rocznicy ślubów zakonnych.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył dnia 4 lutego 2023 r. o godz.13.00 w Kaplicy Domu Generalnego w Puszczykowie Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, po czym trumna z ciałem zmarłego Brata Piotra spoczęła w grobowcu Braci Serca Jezusowego na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

 

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”