5 Kościołów uznało wzajemnie ważność chrztu

Dokument, będący owocem 7 lat intensywnych prac, podpisano na zakończenie otwartego dla wszystkich nabożeństwa Słowa Bożego i Mszy św. w katolickiej katedrze Najświętszej Maryi Panny.

 

Sygnatariuszami osiągniętego porozumienia są przedstawiciele Konferencji Biskupów Katolickich USA, Kościoła Prezbiteriańskiego, Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego w Ameryce Północnej, Kościoła Reformowanego w Ameryce i Zjednoczonego Kościoła Chrystusa.

– Ten wysiłek ekumeniczny, jakim jest wzajemne uznanie ważności chrztu, jest częścią naszej odpowiedzi na arcykapłańską modlitwę Jezusa o to, «aby byli jedno» – powiedział po uroczystości katolicki biskup Austin Joe S. Vasquez.

Przed zawarciem porozumienia wspólnoty protestanckie, należące do tradycji reformowanej, uznawały chrzest katolicki, podczas gdy Kościół rzymski nie zawsze uznawał ważność chrztu zawartego w tych wyznaniach – przypomniał ks. Tom Weinandy z konferencji episkopatu USA. Wyjaśnił przy tym, że zastrzeżenia powstawały wówczas, gdy formuła udzielenia tego sakramentu nie zawierała odniesienia do Trójcy Świętej. Podkreślił, że w rozumieniu katolickim chrzest ważny jest wtedy, gdy jest udzielony z wody oraz "w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" i dodał, że wymóg ten występuje także w innych Kościołach.

Wzajemne uznanie chrztu jest szczególnie istotne w razie zawarcia związku małżeńskiego między osobą z Kościoła katolickiego a należącą do innego wyznania – zaznaczył ks. Weinandy.

Zadowolenie z osiągniętego porozumienia wyraził także przedstawiciel Kościoła Prezbiteriańskiego w San Antonio pastor Ruben Armendariz. Podkreślił, że jest to "historyczna chwila" dla chrześcijan w tym stanie i dodał, że jego Kościół zawsze uznawał ważność chrztu katolickiego oraz wypowiadanej podczas udzielania go formuły trynitarnej.

Zdaniem pastora Carlosa L. Malavé – dyrektora wykonawczego organizacji Kościoły Chrześcijańskie Razem w USA – zawarty obecnie dokument "jest drogą do wspólnego kroczenia ku dialogowi". Stowarzyszenie to powstało w 2001 i obecnie skupia 36 wyznań i 7 organizacji chrześcijańskich, działających na rzecz imigrantów. Malavé powiedział też, że jego organizacja liczy teraz na opracowanie przez wszystkie wyznania wspólnego oświadczenia nt. reformy przepisów o imigracji.

Warto przypomnieć, że podobny dokument o wzajemnym uznaniu ważności chrztu zawarły już 23 stycznia 2000 w Warszawie Kościół katolicki i 6 Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (bez baptystów).