60. rocznica Apelu Jasnogórskiego

Początki Apelu to modlitewna odpowiedź Narodu na prześladowania i próbę zniewolenia Kościoła przez władze komunistyczne. Związane są z prośbą o uwolnienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego przetrzymywanego wówczas w Stoczku. Jednym z inicjatorów Apelu był o. Jerzy Tomziński, który tak wzywał wtedy Polaków: „Staniemy wszyscy na jasnogórski apel. Wszyscy, jak nas jest przeszło 30 milionów na całym świecie; wszyscy o jednej godzinie, gdziekolwiek będziemy: czy w pracy, czy na ulicy, czy w kinie, czy na zabawie; wszyscy zbratani jedną myślą, jednym polskim sercem, staniemy przy naszej Pani i Królowej, aby prosić i żebrać za Polskę, za Naród…”

Apel Jasnogórski sprawowany jest szczególnie uroczyście – jako odrębne nabożeństwo maryjne – na Jasnej Górze codziennie o 21:00. W dzisiejszą uroczystość do grona paulińskich konfratrów, czyli przyjaciół i dobrodziejów Zakonu, za propagowanie i realizowanie w życiu charyzmatu maryjnego włączeni zostali: bp Ignacy Dec ze Świdnicy i ks. dr Franciszek Rząsa z archidiecezji przemyskiej.