8. rocznica śmierci Jana Pawła II

Przy okazji zaznaczono, że to właśnie Jan Paweł II mianował w 1992 roku ks. Bergoglio biskupem, a w 2001 roku włączył do Kolegium Kardynalskiego. Papieska rozgłośnia przypomniała fragmenty dwóch homilii, w których ówczesny metropolita Buenos Aires wskazywał na osobisty rys świętości Karola Wojtyły.

W dzień beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 roku kard. Bergoglio podkreślił, że bł. Jan Paweł II nie lękał się, gdyż w swoim życiu kontemplował Zmartwychwstałego Pana i dlatego potrafił pokonywać dyktatury. „Męstwo, stanowczość jakimi obdarza nas Chrystus Zmartwychwstały, pokój serca, z powodu przebaczenia jakie zyskujemy dzięki Bożemu miłosierdziu uwalniają nas od lęku. Właśnie dlatego w naszym sercu mogą rozbrzmiewać słowa Jezusa i bł. Jana Pawła II – «nie lękajcie się!»” – stwierdził przed niemal dwoma laty metropolita Buenos Aires.

Natomiast sześć lat wcześniej, 4 kwietnia 2005 roku, wkrótce po śmierci Jana Pawła II kard. Bergoglio wskazywał na konsekwencję z jaką Ojciec Święty świadczył o Chrystusie, będąc jednocześnie bliskim Ludu Bożego. Była to konsekwencja człowieka Bożego, który wiele godzin spędzał na adoracji, pozwalając się kształtować Bożą mocą. Ówczesny metropolita Buenos Aires zaznaczył, że takiej konsekwencji nie można kupić, czy wystudiować, lecz musi być ona kultywowana w sercu poprzez adorację. Jego zdaniem Jan Paweł II był człowiekiem konsekwentnym, gdyż dał się formować wolą Bożą. Aż do kresu był „świadkiem wiernym” – podkreślił przed ośmiu laty kard. Jorge Mario Bergoglio SJ.