95. urodziny Jana Pawła II na UKSW w Warszawie

Abp Mokrzycki powie o świętości Papieża, dr Milena Kindziuk ujawni nowe fakty o matce Jana Pawła II, Arturo Mari przywoła wspomnienia ze spotkań z Papieżem, a prof. Szewach Weiss powie o relacjach Jana Pawła II z Izraelem. Związki Jana Pawła II z UKSW przedstawi ks. prof. Roman Bartnicki.

Konferencja z okazji 95. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz dla uczczenia pierwszej rocznicy jego kanonizacji odbędzie się 18 maja o godz. 9.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawa, ul. Dewajtis 5 , Aula Jana Pawła II.


Program konferencji:

  9:00 – otwarcie Konferencji – Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński
             Słowo Wielkiego Kanclerza UKSW – Kazimierz Kard. Nycz
  9:30 – abp Mieczysław Mokrzycki -„Świadectwo świętości Jana Pawła II"
10:00 – dr Milena Kindziuk – „Emilia – matka Karola Wojtyły"
10:20 – Arturo Mari – „Świętość Jana Pawła II"
11:10 – ks. prof. Roman Bartnicki -„Jan Paweł II i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego" (doktorat honoris causa)
11:30 – Konferencja prasowa

Przerwa
 

12:00 – Dr Stef ano Gennarini – „Jan Paweł II i nowa ewangelizacja"
12:45 – Eucharystia
13:45 – Obiad
15:00 – Prof. Szewach Weiss -„Relacje Jana Pawła II z Izraelem"
15:30 – Prof. George Weigel – „Święty Jan Paweł II przesłanie dla współczesnego świata"
16:00 – Prof. Juan Manuel Burgos – „Personalizm Jana Pawła II"
16:30 – Zakończenie Konferencji

W przerwie konferencji o godz. 11.30 jest przewidziana konferencja prasowa z udziałem prelegentów oraz Kazimierza Kard. Nycza i ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW.