Abp Gądecki: uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem Bożej miłości

„Dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem Bożej miłości, świętem Boga, który z miłości stwarza świat i każdego człowieka, a następnie wybiera jeden naród, by był Jego szczególną własnością i by w jego historii ukazywać swoją miłość i wszechmoc” – mówił abp Stanisław Gądecki w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Metropolita poznański poprowadził procesję eucharystyczną ulicami stolicy Wielkopolski, którą poprzedziła Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach.

 

homilii abp Gądecki przywołał fragment z Ewangelii św. Mateusza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

„To jedyny raz w Ewangelii, gdy Jezus odwołuje się do swego Serca, podkreślając jego «cichość i pokorę». Tak, On jest Bogiem cichym i pokornym, łagodnym, delikatnym w traktowaniu ludzi, przebaczającym i czułym. Nie wynosi się ponad człowieka, lecz staje się sługą wszystkich. Tylko taką drogą pragnie zdobyć każdego z nas i stać się królem ludzkich serc” – zauważył abp Gądecki.

Zwrócił też uwagę, że „nasza chrześcijańska wiara – uznając miłość jako swoją główną zasadę – domaga się odpowiedzi na miłość Serca Jezusowego tak w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym”.

„Doświadczenie miłości, jakie daje kult przebitego boku Odkupiciela, chroni nas przed niebezpieczeństwem zasklepienia się w sobie i zwiększa naszą gotowość, by żyć dla innych” – zaznaczył arcybiskup.

Przypomniał, że na pl. Adama Mickiewicza w stolicy Wielkopolski stał Pomnik Serca Pana Jezusa, odsłonięty dnia 31 października 1932 roku jako wotum wdzięczności za zachowaną przez Polskę niepodległość. Miał on kształt łuku tryumfalnego, a centralnie usytuowana figura Serca Jezusowego posiadała szczerozłote serce, które było darem matek katolickiego Poznania. Na monumencie, u góry, widniał napis: „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” (tj. Najświętszemu Sercu – Odrodzona Polska) oraz „Błogosław, Panie, naszej polskiej ziemi”. Monument został zniszczony na polecenie Niemców w 1939 r.

Abp Gądecki zauważył, że w 2012 r. zawiązał się Komitet Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego – składający się z poznańskich naukowców, artystów, działaczy różnych opcji, polityków, których połączyła jedna idea – przywrócenia Miastu, Wielkopolsce i Polsce Pomnika Wdzięczności.

„Pomnik zatem już dawno powinien zostać przywrócony Poznaniowi i to w pierwszym rzędzie właśnie z inicjatywy Władz Miasta, podobnie jak przywrócono w Polsce inne pomniki zniszczone przez najeźdźców. Blokowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności w miejscu godnym Poznania jest smutnym obrazem zamętu naszych  czasów” – stwierdził metropolita poznański. Zauważył, że problemy z odbudową pojawiają się głównie dlatego, że „starania dotyczą miejsca godnego, przynajmniej równorzędnego dla tego, w jakim pierwotnie umiejscowiony był pomnik”.

Na zakończenie procesji eucharystycznej na pl. A. Mickiewicza odprawiono nabożeństwo przebłagalne i wynagradzające Sercu Jezusowemu za grzechy świata.