Abp Galbas administratorem apostolskim diecezji sosnowieckiej. Bp Kaszak odchodzi

Informację w tej sprawie podała Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

 

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC.

Warszawa, 24 października 2023 roku.

 

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

Administrator apostolski

 

sede vacante (stolicy wakującej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest tymczasowy. Sprawuje władzę w imieniu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego. Procedura wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego rozpoczyna się wraz ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego.