Abp Guzdek: Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka

„Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka” – mówił w Bydgoszczy metropolita białostocki abp Józef Guzdek. Administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przewodniczył Mszy Świętej z okazji 15-lecia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, generalicji i pracowników, rozpoczęto modlitwą w świątyni garnizonowej Matki Bożej Królowej Pokoju. – To szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności za wszelkie dobro, codzienną służbę żołnierzy, pracowników resortu obrony, dla dobra naszej ojczyzny. Stojąc przy ołtarzu Chrystusa, chcemy objąć wszystkich naszą modlitwą, pamiętając także o żołnierzach i pracownikach, którzy odeszli na wieczną wartę – mówił proboszcz parafii i dziekan inspektoratu ks. ppłk Kryspin Rak.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną. Spoczywa na niej odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. – Obecność w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, jest dla mnie szczególna, wzruszająca. To ostatnia posługa w tym garnizonie. Przez niemal jedenaście lat wielokrotnie odwiedzałem to piękne miasto. Spotykałem się z generałami, dowódcami inspektoratu, jak też w wielu jednostkach podległych, z żołnierzami i pracownikami wojska. Coś się kończy, ale nie zapomina się ludzi i ich dokonań. Kiedy odwiedzałem wojskowe garnizony na terenie całej ojczyzny, w czasie tych ostatnich lat one zasadniczo się zmieniły, wypiękniały. To wasza zasługa – mówił na wstępie abp Józef Guzdek.

Formowanie jednostki rozpoczęto w październiku 2006 roku. Od 23 grudnia 2018 roku IWSZ został podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Człowiek nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony Boga i pomocy drugiego człowieka – zauważył abp Józef Guzdek, przywołując słowa św. Pawła: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” – Prośmy usilnie Boga o wsparcie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, a dziś w sposób szczególny o wsparcie dla inspektoratu. Mamy także świadomość tego, że powierzone nam zadania, przerastają nasze indywidualne siły. Potrzebny jest więc zespół ludzi, którzy doskonale się rozumieją i mają do siebie zaufanie – mówił.

Metropolita białostocki i administrator apostolski ordynariatu zwrócił również uwagę na gest skinienia ręką, który – jak podkreślił – wyraża wołanie o pomoc i wsparcie. – Ten ewangeliczny gest powtarzają wszyscy dowódcy oraz żołnierze Wojska Polskiego. To wy jesteście gospodarzami, pierwszymi, najważniejszymi. Was prosimy o wsparcie i pomoc, o zaradzenie wszelkim potrzebom natury logistycznej – dodał, dziękując wszystkim za trud i poświęcenie na czele z szefem IWSZ gen. brygady Arturem Kępczyńskim.