Abp Szewczuk: zwyciężymy dzięki mocy Boga

Po raz kolejny czujemy, że Bóg jest z nami, że Ukraina zwycięży nie ludzką siłą czy logiką.

Nasze zwycięstwo będzie Boże – powiedział abp Światosław Szewczuk w cotygodniowym orędziu wojennym. Podsumowując 84. tydzień wojny, zauważył, że znów płonęły miasta i wsie w całej Ukrainie: Kijów i Czerkasy, Odessa i Charków, Lwów i Drohobycz w obwodzie lwowskim. Rosjanie próbują zniszczyć naszą infrastrukturę, która zapewnia życie Ukraińcom.

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przyznał, że pokrzepieniem były dla niego gesty solidarności, z jakimi spotkał się w Atenach podczas spotkania greckokatolickich biskupów z Europy Wschodniej. Było ono poświęcone rodzinie. Biskupi zastanawiali się nad tym, w jaki sposób Kościół we współczesnym świecie powinien wspierać, chronić i inspirować chrześcijańską rodzinę, w tym rodzinę kapłańską.

Abp Szewczuk zwrócił też uwagę na ważne wystąpienie szefa papieskiej dyplomacji na forum ONZ. Abp Paul Gallagher jasno określił stanowisko Watykanu wobec wojny na Ukrainie. „Usłyszeliśmy słowa wsparcia ze strony Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej dla naszego kraju i jego integralności terytorialnej, a także zapewnienie, że Kościół powszechny będzie nadal wspierał nas w naszej trudnej walce, z poszanowaniem uznanych na arenie międzynarodowej granic Ukrainy oraz wszystkich zasad i podstaw prawa międzynarodowego” – powiedział abp Szewczuk.

„Wiele osób na świecie zaczyna rozkładać ręce, mówiąc, że ta wojna prawdopodobnie potrwa jeszcze długo. Jednak my, Ukraińcy, wiemy, że wciąż żyjemy, a nasz kraj nadal istnieje nie tylko dzięki ludzkim wysiłkom i logice – często nawet wbrew niej. Czujemy, że walczymy dzięki mocy Boga. Walka, którą obecnie prowadzi Ukraina, to walka Dawida z Goliatem w imię zwycięstwa dobra nad złem. Czujemy, że wszystkie inne ludzkie środki, które otrzymujemy jako pomoc międzynarodową, są tylko narzędziem, środkiem w tej walce. A zwycięstwo odniesiemy dzięki mocy Boga. Dlatego, nawet gdy cały świat mówi nam, abyśmy przygotowali się na przedłużającą się wojnę, my wiemy, że Ukraina zwycięży dzięki szczególnej łasce, która czyni nas silnymi. Mówimy dzisiaj: dzięki mocy Bożej Ukraina nadal stoi, mocą naszego Boga i Zbawiciela Ukraina walczy, mocą łaski Ducha Świętego Ukraina się modli!“