Aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi…

 

„Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi” – pisze Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Benedykt XVI podkreśla, jak ważne i potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego. Dodaje, że wszystkie wspólnoty Kościoła muszą czuć się zobowiązane do tego, by głosić Ewangelię.

„Bardzo wielu kapłanów, zakonników i zakonnic ze wszystkich części świata, wielu świeckich, a nawet całe rodziny opuszczają rodzime kraje, własne wspólnoty lokalne i udają się do innych Kościołów, aby dawać świadectwo i głosić imię Chrystusa, w którym ludzkość znajduje zbawienie” – pisze w orędziu Ojciec Święty i zachęca do tego, by świadczyć o Chrystusie całym swoim życiem.

Jak podkreśla Benedykt XVI, narzędziem współpracy w powszechnej misji Kościoła w świecie są Papieskie Dzieła Misyjne. „Dzięki ich działalności głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych” – zaznacza.

Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas przywołuje przed Niedzielą Misyjną i całym Tygodniem Misyjnym również słowa Ojca Świętego z listu „Porta fidei” zapowiadającego Rok Wiary. „Dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” – napisał Benedykt XVI. Ks. Atłas zaznacza, że Papieskie Dzieła Misyjne chcą pośredniczyć w duchowym i materialnym wsparciu misyjnego dzieła Kościoła oraz w odkrywaniu na nowo Jezusa jako Zbawiciela.

Materiały liturgiczne na Tydzień Misyjny koncentrują się w tym roku na różnych aspektach wiary i tajemnicy głoszenia Ewangelii. Zwracają m.in. uwagę na to, że każdy jest wezwany do ewangelizowania oraz na rolę Maryi, która jest zawsze z głoszącymi Ewangelię. Zachęcają też do włączenia się w ewangelizację świata modlitwą różańcową, m.in. poprzez tworzenie róż różańcowych na Facebooku.

W Światowym Dniu Misyjnym we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, ofiary składane na tacę są przeznaczane na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Sekretarz krajowy tego dzieła ks. Bogdan Michalski podkreśla, że środki trafiają nie tylko do polskich misjonarzy, ale do wszystkich posługujących na terenach misyjnych.

W tym roku sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary przeznaczył na pomoc i finansowanie realizowanych na terytoriach misyjnych projektów 1 139 181, 56 USD. Są to ofiary złożone w Polsce w 2011 r. Dzięki nim utrzymywani są księża i katechiści, współfinansowanych jest również ponad 40 projektów specjalnych, jak budowy i remonty kościołów, kaplic, domów zakonnych czy też formacja osób duchownych i świeckich. 4 projekty dotyczą ewangelizacji poprzez środki audiowizualne. Ofiary z Polski trafią w tym roku do Indonezji, Liberii, Gambii i Sierra Leone.

Obecnie na świecie jest 1095 terytoriów misyjnych podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów.