Akcja przeciwko handlowi ludźmi

W każdą pierwszą sobotę miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) – wstajemy o godz. 3.00 w nocy – modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach zaprzestania handlu ludźmi, o wybawienie dla ofiar tej zbrodni i nawrócenie dla sprawców cierpienia.

Z różnych miejsc, a jednak RAZEM, w pierwsze soboty miesiąca (do 8 lutego 2017 – dzień św. Bakhity) kładziemy na sercu JEZUSA wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności, których życie zostało podeptane i zmiażdżone… Może ich głos osłabł, a ich ufność ustała, może ogarnięci mrokiem zła i okrucieństwa zagubili wiarę w dobrego Boga – w ich imieniu wołamy „dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie…”. Prosimy o nawrócenie dla handlarzy ludźmi i wszystkich napędzających tę machinę zbrodni, jakim jest współczesne niewolnictwo.

Przed każdą sobotą przypomnimy się i podamy dokładną intencję oraz kilka myśli, by poruszyć nasze serce i wyobraźnię miłosierdzia. Intencji jest wiele… tak jak i różne są oblicza współczesnego niewolnictwa i problemy związane z nim. Chcemy wszystko to ogarnąć naszym przyzywaniem Bożego miłosierdzia – Jego miłości, która uwalnia, wyzwala, leczy, stwarza na nowo…

Czujesz się przynaglony? – Dołącz!
Masz opory, lęk przed trudem ?– Nie poddawaj się! Odwagi!
Wiele braci i sióstr potrzebuje naszej re- akcji na ich ich cierpienie!

A teraz technicznie:

Szukamy sposobów jak dotrzeć do siebie nawzajem… Póki co:
*na FB – jeśli chcesz kliknij: Wezmę udział! i proszę poszerz krąg przez udostępnienie wydarzenia na Facebooku
*Dla tych, którzy nie mają FB – napiszcie na adres: bakhitapl@gmail.com –„Dołączam do akcji”
*Dla tych, którzy nie poruszają się w internetowych przestrzeniach – Po prostu BĄDŹCIE Z NAMI!

Wciąż trwa akcja oszukiwania, sprzedawania, handlowania ludzkim życiem…

Niech więc trwa i nasza re – akcja! MOC modlitwy przeciw mocom ciemności!

Do włączenia się w inicjatywę zaprasza Sieć Bakhita

wydarzenie na Facebooku do rozpowszechnienia

 

Za: www.franciszkanie.pl