Australia i Oceania modlą się Koronką

18 maja br., w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, o godzinie 15.00 po raz siódmy wierni Australii i Oceanii łączyć się będą w modlitwie słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Akcja jest owocem Kongresu Miłosierdzia Bożego, który odbył się w  Melbourne w 2018 roku, a polega na łączeniu się w modlitwie dwa razy w roku: 18 maja – rocznica urodzin św. Jana Pawła II, oraz 13 września – rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego przede wszystkim wiernych z Australii i Oceanii. Włączyły się do niej także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 18 maja tego roku wszyscy uczestniczący w tej akcji, także z innych krajów świata, modlić się będą w następujących intencjach:

  • O pokój dla całego świata, zwłaszcza dla krajów, w których ludzie cierpią z powodu wojen.
  • O światło Ducha Świętego dla przywódców narodów, aby szukali dobrych rozwiązań dla współczesnych problemów i szanowali życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • O ufne zwrócenie się ludzkości do Boga, aby podniosła się z moralnej nędzy, a w bolesnych doświadczeniach doznała pomocy i pocieszenia.
  • O radość nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.
  • W intencjach ludzi biorących udział w tej akcji.