Author Archives: ZBSJ

Dziś, do mnie osobiście, z miłością…

Chrześcijaństwo nie stanowiło i nie stanowi jakiejś nowej filozofii albo nowej moralności. Jest się naprawdę chrześcijaninem tylko wówczas, gdy spotkało się Chrystusa; jedynie dzięki osobowej relacji z Nim. Nawiązanie relacji przez słuchanie, dawanie odpowiedzi i życie w komunii z Nim pozwala coraz lepiej poznawać Go osobiście: Jego człowieczeństwo i Boskość, Jego tajemnicę oraz Jego piękno.

Benedykt XVI

„Dzisiaj… Mam tylko tę chwilę”

Tymczasem ja dysponuję owym mgnieniem oka, teraz, dzisiaj. Co zrobię z tym dzisiaj?

Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na to, że Modlitwa Pańska – wraz z prośbą o dar chleba powszedniego – uświadamia nam sprawę niesłychanie istotną dla naszego życia. Jest nią zauważenie chwili obecnej. A czyni to w jednym słowie: dzisiaj. Warto zatrzymać się nad nim, zauważyć je, zanim nasza modlitwa potoczy się dalej.

2. seria rekolekcji rocznych

W Domu Generalnym w Puszczykowie w dniach 28 czerwca – 4 lipca br. będzie się odbywała druga seria rekolekcji rocznych. "Czas rekolekcji należy uważać za okres sumiennej i poważnej pracy nad sobą w celu poprawy i osobistego uświęcenia. Każdy brat ma obowiązek corocznie odprawić pięciodniowe rekolekcje" /konst. nr 81/. Nauki rekolekcyjne poprowadzi Ks. Józef Przekop TChr, a w rekolekcjach będą brali udział bracia z placówek zakonnych z Polski i z zagranicy. Prośmy Najświętsze Boże Serce o światło Ducha Świętego dla wszystkich biorących udział w rekolekcjach, o opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo Świętych Patronów. "SERCE JEZUSA – WSPOMOŻENIE NASZE".