Beskid Śląski: bp Rakoczy poświęcił nową górską kaplicę –„Perełką Dębowca”

Bp Rakoczy podczas czwartkowej uroczystości dokonał także wmurowania aktu erekcyjnego oraz kamienia węgielnego poświęconego przez bł. Jana Pawła II w 2000 roku. Podczas liturgii sprawowanej w nowopoświęconej kaplicy przy ołtarzu modlił się m.in. pomysłodawca i budowniczy kaplicy ks. Franciszek Mąkinia SAC, prowincjał pallotynów ks. Adrian Galbas SAC, proboszcz parafii ks. Maciej Zawisza SAC. Wśród uczestników uroczystości byli też architekci, inżynierowie i główni wykonawcy dzieła.

Poświęcenie terenu pod budowę kaplicy odbyło się 10 maja ub. roku. Wkrótce wzniesiono bryłę obiektu o powierzchni 64 m kw., zamontowano ołtarz i figury Maryi i Dzieci Fatimskich, zawieszono także dzwon. Nowa kaplica została sfinansowana przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Jej architektami są Stanisław i Dominik Gawlas.

W każdą niedzielę, od maja do października, o godz. 16.00 odprawiane tu będą Msze święte. Dotąd do liturgii niedzielnej dla turystów służyła wybudowana przez beskidzkich górali pobliska kaplica-szałas, stojąca na Dębowcu od 1998 roku. W ubiegłym roku po raz pierwszy Pasterka sprawowana była w nowej kaplicy.
W piątek przed każdym 13. dniem miesiąca od maja do października, o godz. 19.00, w kaplicy odprawiana będzie Msza kończąca się procesją do kościoła parafialnego pw. Andrzeja Boboli.