Biskup płocki Szymon Stułkowski udziela dyspensy na 31 maja

Biskup płocki Szymon Stułkowski udzielił dyspensy w piątek przypadający po uroczystości Bożego Ciała (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa), czyli 31 maja, od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru piątku.

W wydanym dekrecie bp Stułkowski napisał, że wziął pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz oparł się na stosownych kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego, umożliwiających wydanie takiej dyspensy. Zwalnia ona z obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 maja, czyli w piątek po uroczystości Bożego Ciała.

Dyspensa odnosi się do wszystkich wiernych diecezji płockiej, a także innych osób, przebywającym w tym dniu na terenie tej diecezji.

„Zachęcam jednocześnie do zastąpienia obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności” – napisał ordynariusz diecezji płockiej.