Bo kto chce

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 lutego

 

Tekst: Łk 9, 22-25

Prośba: o łaskę nawrócenia serca – przyjęcia Bożego sposoby Życia.

 

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jesteś uczniem Jezusa. Usiądź koło Niego i słuchał. Swoje słowo kieruje On również do Ciebie. Nie pozwól, by którekolwiek z nich ulecą w próżnię. Niech wpadną do Twego serca i wydadzą plon w Twojej ziemi. Otwórz oczy, otwórz uszy i umysł na rzeczywistość królestwa Bożego, o której mówi Jezus. Jesteśmy u progu Wielkiego Postu – czasu nawracania się, zawracania z drogi „starego człowieka”, by pozwolić Bogu przemienić nas w nowego człowieka – na Jego wzór.
  • Pan mówi dzisiaj niełatwe słowa. Najpierw o cierpieniu, odrzuceniu i śmierci. Nikt z nas tego nie chce. Warto to sobie uświadomić. Nie chcemy tego. Niech ta prawda dotrze do Twego serca. Może wzbudzać w Tobie lęk, by w ogóle się tym zajmować. A jednak… to słowo Pana. Zaproś to słowo do stołu i wsłuchaj się w nie. Jeśli nie rozumiesz, jak miałoby się to słowo spełnić w Twoim życiu – zapytaj Pana. On zna odpowiedź, która jest również w Twoim sercu, ale teraz nie musisz mieć do niej dostępu. Pozwól, by On Ci to pokazał.
  • Pójść za Jezusem oznacza zaparcie się siebie, wzięcie swego krzyża (=życia) i naśladowanie Go. To również pragnienie, by mieć życie. I by życie mieć, trzeba je stracić. By zyskać Życie potrzeba stracić życie. Wielka litera, mała litera… to nie jest tylko zabieg językowy. To cała istota. Nasze życie to bios i psyche, czyli biologia i psychologia. To także duch – pneuma. Ale powołani jesteśmy do życia ZOE – życia wiecznego. Tracimy nieustannie nasz bios i psyche, by zyskać ZOE. Ale co oznacza owo tracenie? Zapytaj Pana, gdyż każdy traci inaczej. Każdy ma inną drogę życia.
  • Nawrócenie jest traceniem. Bo skoro jest ono zmianą myślenia, odwróceniem się od starego sposobu myślenia (patrzenia, słuchania, przeżywania rzeczywistości), to jest traceniem tego starego, do którego się przyzwyczailiśmy. Czy chcesz tracić? Czego nie chciałbyś stracić?

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia.