Bp Bryl do proboszczów: proszę, abyście nie byli urzędnikami, ale dobrymi i mądrymi pasterzami

– Bardzo chciałbym prosić, abyście byli nie tyle urzędnikami, ale dobrymi pasterzami. Proszę, aby nigdy sprzed oczu nie zniknął wam cel, jakim jest prowadzenie parafian do zbawienia wiecznego – mówił bp Damian Bryl. W katedrze św. Mikołaja w Kaliszu biskup kaliski wręczył kapłanom dekrety proboszczowskie.

W swoim słowie biskup kaliski podkreślał, że zawsze w centrum życia proboszcza powinien być Pan Jezus. – Bardzo chciałbym, żebyście jako proboszczowie troszczyli się, żeby w centrum waszego życia i misji był Pan Jezus. To w Niego uwierzyliśmy, to On jest naszym Panem, to On jest centrum życia Kościoła. Chciałbym, abyście waszą proboszczowską posługę podejmowali w głębokiej świadomości, że to Jezus was posyła i że na Jezusa zawsze możecie liczyć – powiedział bp Bryl.

Wskazywał, że proboszcz powinien być dobrym pasterzem. – Proszę was, abyście pokochali tę parafię, do której będziecie posłani. Bądźcie tymi, którzy słuchają swoich parafian, którzy chcą zrozumieć, czym żyją parafianie, aby im lepiej służyć. Chciałbym, aby stylem waszego zaangażowania była miłość pasterza. Proszę, abyście byli nie tyle urzędnikami, ale pasterzami. Bycie pasterzem oznacza zgodę na ofiarę – akcentował ordynariusz diecezji kaliskiej.

Zaznaczył, że w relacjach z parafianami najważniejszy jest szacunek. – Proszę, abyście byli pokorni wobec wspólnoty, której będziecie przewodzić, żebyście pokochali tych ludzi, żebyście mieli szacunek do nich, do ich historii, do tego jak żyją. Bardzo chciałbym, żebyście troszczyli się o dobre relacje z parafianami. Bądźcie blisko ludzi i ich spraw – mówił duchowny.

Zachęcał proboszczów, aby wychodzili do swoich parafian. – Ważne jest, abyście mieli szacunek i troszczyli się o tych, którzy są blisko Pana Jezusa, ale także żebyście szukali tych, którzy pogubili się, którzy zdystansowali się przez pandemię. Nie gniewajcie się na nich, ale szukajcie sposobów spotkania z nimi i podprowadzenia do Jezusa – powiedział hierarcha.

Akcentował, że bardzo ważna jest troska o osoby potrzebujące wsparcia. – Bardzo mi zależy, abyście troszczyli się o biednych w waszych parafiach, o potrzebujących. To świadectwo Kościoła jest dzisiaj bardzo ważne. Musi być konkretne zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Dbajcie o to, aby w waszej parafii był zespół Caritas – zaznaczył biskup.

Prosił też proboszczów, aby modlili się za siebie nawzajem i swoich parafian. – Bądźcie ludźmi modlitwy, spotkania ze słowem Bożym, adoracji, a także wstawiennictwa. Misją proboszcza jest wstawiennictwo. Proszę, polecajcie Panu Bogu sprawy, z którym ludzie przyjdą do was – mówił bp Bryl.

Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej i Anioł Pański biskup kaliski Damian Bryl wręczył księżom dekrety mianujące ich proboszczami.