Bp Damian Bryl: od św. Józefa uczmy się mądrego i dobrego życia

– Być człowiekiem wiary na wzór Józefa to zgodzić się, że Pan Bóg ma dla nas najlepsze rozwiązania, mimo że są czasami trudne i wymagające – mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. odpustowej ku czci św. Józefa w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Wskazując na św. Józefa jako człowieka głęboko wierzącego bp Bryl zaznaczył, że wiara zawsze wymaga osobistej decyzji. – Żyjemy w takiej kulturze, w której jest jeszcze wiele znaków chrześcijańskiej wiary i Bogu za to dziękujmy, ale wszyscy doświadczamy, że czasy się zmieniają i nie w każdym miejscu kultura i różne społeczności pomagają nam w naszej wierze. W dzisiejszych czasach potrzebna jest wiara, która jest osobistym zaangażowaniem – stwierdził biskup kaliski.

Prosił wiernych, aby troszczyli się o swoją wiarę. – Żyjemy w społeczeństwie, gdzie jest wiele myśli, idei, ideologii i dlatego ważne jest, abyśmy pogłębiali naszą wiarę i w niej trwali. Chciałbym razem z wami modlić się o głęboką wiarę dla nas wszystkich, o taką wiarę, która pomoże nam mierzyć się z różnymi trudnymi doświadczeniami – podkreślił kaznodzieja.

 

Akcentował, że codzienne życie człowieka powinno być przeniknięte wiarą. – Możemy dzisiaj zadać sobie pytanie jak wiara kształtuje moje życie? Jak wiara wpływa na moje codzienne wybory? Czy jestem wierny Panu Bogu jak Józef w mojej codzienności? Czy moje życie jest spójne? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się, by nasze życie było spójne, zgodne z wyznawaną przez nas wiarą – powiedział hierarcha.

Zachęcał wiernych, aby tak jak św. Józef starali się być blisko drugiego człowieka w jego trudnych chwilach. – Ważne jest, żebyśmy na wzór Józefa potrafili być blisko, żeby druga osoba: współmałżonek, może schorowani rodzice, może schorowani sąsiedzi, wasze dziecko zawsze mogli na was liczyć, żeby mogli oprzeć się na was. Dzisiaj chcemy modlić się o taką wierność drugiemu człowiekowi, o dobrą troskę w dolach i niedolach. To, co jest piękne w życiu św. Józefa, to jego głęboka wiara i zaangażowanie dla drugich – zaznaczył celebrans.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego bp Damian Bryl w obecności biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna odmówił Litanię do św. Józefa oraz zawierzył mu cały Kościół, ojczyznę i diecezję kaliską.

 

W sanktuarium św. Józefa znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną cześć odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. Największym wydarzeniem w historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

Ostatnim dziełem związanym ze św. Józefem Kaliskim jest film „Opiekun”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem w całej Polsce.

Jeszcze w tym roku w parku miejskim przy kaliskiej bazylice powstanie Ogród św. Józefa, gdzie ustawione zostaną stacje ukazujące radosne i bolesne wydarzenia z życia św. Józefa. Będą one odwoływać się do nabożeństwa do siedmiu radości i siedmiu smutków św. Józefa.