Bp Dec: Świat bez modlitwy jest światem niebezpiecznym

– Świat bez modlitwy jest światem wyziębionym, niebezpiecznym. Kto odwraca się od Boga, kto zapomina o Panu Bogu to wcześniej czy później zapomni o człowieku, nie będzie służył, nie będzie żył w postawie daru dla bliźniego – mówił bp Ignacy Dec. W Święto Ofiarowania Pańskiego biskup senior diecezji świdnickiej przewodniczył wieczornej Mszy św. z odnowieniem profesji zakonnej w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie.

Podczas homilii biskup mówił o przesłaniu wydarzenia ofiarowania Pańskiego – Czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa, Maryja z Józefem udają się do świątyni jerozolimskiej, by dokonać ofiarowania swojego Dziecięcia. W ten sposób wypełniają przepis prawa Mojżeszowego. Czterdzieści dni wcześniej przybyli do Betlejem, by wypełnić przepis prawa państwowego, wzywający mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego do spisu ludności, a teraz okazują posłuszeństwo prawu religijnemu.

– Od 25 lat dzięki decyzji papieża św. Jana Pawła II przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, tutaj w Bardzie gdzie Maryja wybrała sobie jak powiedział kard. Stefan Wyszyński “ miejsce, by strzec wiary narodu polskiego”. Gromadzimy się, by dziękować Bogu za dar powołania, dar życia konsekrowanego – mówił kustosz sanktuarium, o. Mirosław Grakowicz, CSsR.

W sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej od wieków trwa ruch pątniczy. Znajdująca się w bazylice drewniana, maryjna figura pochodzi z XI w. i jest to najstarsza, tego typu rzeźbą w Polsce. W sanktuarium posługują ojcowie redemptoryści. W mieście liczącym ponad 2,5 tys. mieszkańców posługę pełni kilka zgromadzeń zakonnych m.in. salwatorianie, marianki i urszulanki.

W diecezji świdnickiej są 24 zgromadzenia żeńskie (łącznie jest 344 sióstr) i 11 zgromadzeń męskich (łącznie jest 117 ojców i braci).