Bp Greger: nie sprowadzajmy Bożego Narodzenia do powierzchownej radości

„Nie będziesz szczęśliwy, kiedy ograniczysz się tylko do tego, aby Jezusowi się przypatrywać” – przestrzegł bp Piotr Greger, który 25 grudnia przewodniczył Mszy św. bożonarodzeniowej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Jak podkreślił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, nie można się ograniczyć do wigilijnej i bożonarodzeniowej radości w naszych domach, lecz próbować objąć tajemnicę Wcielenia Syna Bożego „bez jakichkolwiek uszczupleń czy przekłamań”.

Duchowny wskazał w homilii, że w wydarzeniu nocy betlejemskiej chodzi o coś zdecydowanie więcej niż powierzchowna radość. „Słowo, które stało się Ciałem domaga się przyjęcia w całości, bez jakichkolwiek uszczupleń czy przekłamań. Nie wystarczy być z Jezusem tylko przy żłóbku” – wyjaśnił i przypomniał, że tajemnica Bożego Narodzenia „zdecydowanie poszerza horyzont naszego spojrzenia”.

„Jezus, jako odwieczne Słowo żyje i zaprasza nas do wierności wobec Boga. Trzeba zatem Ewangelię przyjąć tak, jak na to zasługuje; należy jej się pełna akceptacja ze świadomością, że jest słowem Boga, którego się nie poprawia, nie dokonuje się w nim żadnych korekt; jest Słowem, któremu się wierzy” – podkreślił.

Hierarcha przestrzegł: „Nie można spraw codzienności ograniczać tylko do wydarzeń o charakterze społecznym czy kulturalnym. Boże Narodzenie jest wydarzeniem zbawczym i tak należy przeżywać obecność Jezusa wśród nas” – dodał i zaznaczył, że najgłębszym wymiarem poznawania Jezusa jest Jego katecheza na temat Eucharystii. Według duchownego, przyjęcie prawdy o Nowonarodzonym nie może ograniczać się tylko do świątecznej radości z choinki, opłatka, prezentów.

„Bracie i Siostro, nie trać szansy, jaką stanowi tegoroczne Boże Narodzenie. To wydarzenie wzywa każdego do koniecznego wysiłku pracy nad sobą, jest wezwaniem do solidnej refleksji nad stanem własnego sumienia, jest okazją do pojednania z osobami, z którymi nie jest nam po drodze. To szansa do naprawienia szkody, wyrównania krzywdy, do zadbania o małżeństwo i rodzinę, aby życie pod jednym dachem mogło być radosne i szczęśliwe” – zaapelował.