Bp Mering: Bogu nigdy nie przestaje zależeć na człowieku

„Bogu nigdy nie przestaje zależeć na człowieku – to jest jedna z najważniejszych myśli Bożego Narodzenia” – mówił biskup włocławski Wiesław Mering podczas Pasterki sprawowanej w bazylice katedralnej we Włocławku w noc Narodzenia Pańskiego. Msza św. była transmitowana przez Program 1 Polskiego Radia.

Bp Mering zauważył, że narodzenie Jezusa nie spotkało się z entuzjazmem ze strony Heroda i jego dworu. Jednak noc Bożego Narodzenia zawsze niesie pokój: zarówno przed wiekami, jak i dziś.

„Ciemność, lęk, zbrodnia są wśród każdego narodu na ziemi. Choć lud opuszcza Boga, wybiera swoje drogi, rezygnuje z przymierza z Nim, to jednak Bóg swojego ludu nigdy nie opuścił. On pozostaje zawsze wierny” – wskazał biskup.

Duchowny przypomniał postać związanego z Włocławkiem sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz jego bezkompromisowość w obronie wiary i prawdy Ewangelii, podkreślając, że nauczanie Prymasa Tysiąclecia jest wciąż aktualne.

„Ksiądz kardynał jest Polsce niesłychanie potrzebny jako błogosławiony, kiedy uczy posłuszeństwa i miłości wobec Boga, w tych miesiącach, kiedy tyle było wzgardy, profanacji i desakralizacji życia społecznego i narodowego, codziennego i odświętnego” – mówił hierarcha. Zaznaczył, że o tych sprawach nie można milczeć. „Dziś walka z Bogiem stała się modna. W dobrym tonie jest dzisiaj kpić z chrześcijaństwa, szydzić z jego symboli. Milcząc, rugujemy Boga z naszego życia” – podkreślił bp Mering.

Przypomniał również inny wymiar miłości, jakim jest patriotyzm. „Ojczyznę kocham więcej niż własne serce” – cytował kard. Wyszyńskiego Biskup Włocławski, zachęcając do nieustannej troski o Polskę.