Bp Muskus: Uchwyćmy się nadziei

„Niech fundamentem naszego dziś na nowo stanie się nauka Ewangelii, pogłębiająca nasze osobiste relacje z Bogiem i wyrażająca się w trosce o dobro bliźnich” – zaapelował krakowski biskup pomocniczy w mediach społecznościowych.

Według bp. Damiana Muskusa OFM, miniony rok sprawił, że „oczywiste przestało być oczywiste, a normalność została poddana ostrej selekcji”. „W nowy rok wchodzimy więc w poczuciu niepewności, ale też coraz mocniej przebija się przez nią głos nadziei. Uchwyćmy się jej i na bazie doświadczeń ostatnich miesięcy podejmijmy próbę budowania nowego dziś” – zaapelował na swoim profilu facebookowym.

„W minionym czasie przekonaliśmy się, że ludzkie autorytety, zwłaszcza te budowane na władzy i prestiżu, upadają i zawodzą. Życzmy dziś sobie cierpliwości i wiary w to, że Pan z największej ciemności wyprowadzi swój Kościół i obmyje go z największego brudu” – zachęcał duchowny. „Zrozumiejmy wreszcie, że to nie władza buduje autorytet, ale wierność wartościom i ideałom. Umacnia zaś go nie teoretyczna, ale praktyczna troska o biednych, słabych i skrzywdzonych” – dodał.

Nawiązując do protestów ulicznych, stwierdził, że pokój jest zadaniem dla wszystkich. „Życzmy sobie, by ulica nie musiała być miejscem rozwiązywania problemów społecznych, by protesty, które są częścią demokracji, nie raniły uczuć i przekonań religijnych, by nie niszczyły wrażliwości dzieci i młodzieży” – napisał.

„Życzmy też sobie, by Kościół nie kojarzył się z władzą, a władza z Kościołem, bo Kościół ma Zwierzchnika, Który był, jest i będzie, a władza uzależniona jest od ludzkich wyborów” – podkreślił.

Krakowski biskup pomocniczy stwierdził ponadto, że czas pandemii uświadomił, iż wiara to „coś więcej niż zwykłe praktyki religijne”. „Niech fundamentem naszego dziś na nowo stanie się nauka Ewangelii, pogłębiająca nasze osobiste relacje z Bogiem i wyrażająca się w trosce o dobro bliźnich” – zaapelował.

Jak stwierdził bp Muskus, epidemia spowodowała, że doświadczyliśmy, jak niepewny i przemijający jest dar zdrowia i życia. „Niech nasze dziś będzie dziękczynieniem Bogu za ten dar i za wszystko, co od Niego otrzymujemy”. „Niech ta wdzięczność przekłada się na troskę o każde życie. Niech wyrazem tej troski będzie również profilaktyka i zaufanie ekspertom naukowym i medycznym” – prosił.

Na koniec krakowski biskup pomocniczy przytoczył słowa ks. prof. Józefa Tischnera, który mówił, że nadzieja to „taki szept, który mówi: jutro będzie lepiej”. „Z tym szeptem w sercu, zawierzając się Świętej Bożej Rodzicielce, rozpocznijmy nowy czas” – podsumował.