Bp Nitkiewicz: nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są w ręku Boga

Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są w ręku Boga. On nadaje im sens oraz wskazuje kierunek dalszej drogi – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz Eucharystii dziękczynno-przebłagalnej wieńczącej mijający rok sprawowanej 31 grudnia w Sandomierzu.

W ostatni wieczór mijającego 2020 roku zachowując obostrzenia sanitarne wierni zgromadzili się w kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego, aby dziękować Bogu za opiekę podczas epidemii i za doświadczone dobro, doświadczone od Boga w mijającym roku oraz aby zadośćuczynić za popełnione zło, które nie było pełnieniem Bożej woli.

Mszę św., której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali ks. Bogusław Pitucha – dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej, ks. Piotr Przysucha, prefekt seminarium oraz ks. Krzysztof Tryk, zastępca dyrektora Caritas.

Ordynariusz mówił w kazaniu, że ze wszystkich bilansów dokonywanych u końca roku, najtrudniejszy jest ten, który dotyczy naszego życia. Liczenie zysków i strat bywa bolesne również dlatego, że patrzymy na nie często z perspektywy wyłącznie doczesnej.

– Tymczasem Święto Narodzenia Pańskiego, którego oktawę celebrujemy, mówi, że Bóg wszedł w ludzkie życie, aby je uświęcić a zarazem dać nam zbawienie. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Nasze życie zostało włączone przez chrzest w życie samego Boga w Trójcy Jedynego – wskazywał kaznodzieja.

– Z drugiej strony – dodał biskup – ono i tak do Niego należy natomiast my, chociaż możemy nim swobodnie dysponować, dostaliśmy je w darze, podobnie jak wiele innych rzeczy.

Hierarcha podkreślał, że za dary trzeba być wdzięcznym, co już samo przez się zmienia sposób myślenia i podejście do różnych spraw. Dlatego dzisiaj, u kresu roku 2020 powinniśmy przede wszystkim dziękować Bogu.

– Należy dziękować za życie i wiarę, za Kościół i nowo ochrzczonych, za rodziny i wspólnoty, za wyświęconych w tym roku księży i za tych, którzy od lat posługują w diecezji, za seminarium, obchodzące jubileusz 200-lecia i wszystkich powołanych, za sakramenty i katechezę, za zmarłych. Dziękujemy jednocześnie za doświadczenia bolesne i trudne, jakże potrzebne do duchowego wzrostu – wskazywał ordynariusz.

Bp Krzysztof Nitkiewicz zachęcał do skruchy za popełnione grzechy i do modlitwy o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2021. Na zakończenie wspólnej modlitwy odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy” uwielbiając i dziękując Bogu za mijający rok.