Bp Włodarczyk: jeśli sami doświadczymy nawrócenia, bardziej docenimy Boże miłosierdzie

„Jeśli sami doświadczymy nawrócenia, bardziej docenimy Boże miłosierdzie” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk podczas spotkania z księżmi dziekanami, zachęcając ich do tworzenia Kościoła, który ma „być domem dla grzeszników, czyli każdego”.

 

Po wspólnej modlitwie w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego, biskup bydgoski przypomniał, że każdy, a zwłaszcza kapłan, jest zaproszony do nawrócenia. – Łatwo o nim mówić, trudniej samemu zrobić ten krok. Jednak mamy świadomość, że może on się dokonać nie własną siłą, ale poprzez łaskę Bożego miłosierdzia – dodał.

 

Bp Krzysztof Włodarczyk przywołał jedno z pytań do papieża Franciszka, zadane mu przez o. Antonio Spadaro SJ dla jezuickiego czasopisma „La Civiltà Cattolica”, po wyborze na Stolicę Piotrową – kim jest Jorge Mario Bergoglio? – Ojciec Święty odpowiedział: „…grzesznikiem, na którego spojrzał Jezus” – cytował, podkreślając, że sednem sprawy, jądrem katolickości, jest spotkanie między nami, grzesznikami, a Bogiem niezmiernego miłosierdzia”.

Dalej za papieżem bp Włodarczyk przypomniał, że „Kościół, z którym mamy trzymać, jest domem dla wszystkich, nie tylko małą kaplicą, która może pomieścić małą grupkę wybranych osób”. Przywołał także postać św. Pawła VI. – Ojciec Święty mówił, że Kościół nie ma misji. On jest misją, gdyż jego zadaniem jest czynić tak, by miłosierne spojrzenie Jezusa spoczęło na każdym człowieku na świecie. Stąd najpierw powinno być to spojrzenie na krzyż, a dopiero następnie dyscyplina moralna i duchowa, która przywiedzie ludzi do głębszego upodobnienia się do Chrystusa – zaznaczył biskup bydgoski.

 

Księża dziekani zostali zapoznani z najpilniejszymi sprawami dotyczącymi diecezji. – Rozmawialiśmy o uprawnieniach dla spowiedników, procedurach apostazji, archiwizacji dokumentów parafialnych, jak i o procesie ujednolicenia nazw parafii i podmiotów kościelnych diecezji. Została poruszona kwestia sytuacji społeczno-politycznej ze wskazaniem na apel przewodniczącego KEP, który jest prośbą o modlitwę i post w intencji ojczyzny – dodał kanclerz bydgoskiej kurii, ks. prałat Grzegorz Nowak.