Bydgoszcz: modlitwa w 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę

„Z najwyższą czcią zachowywaliście polską tradycję, kulturę, język i katolicką wiarę, która dodawała wam wewnętrznej siły i ufności, że kiedyś nie tylko wrócicie do Ojczyzny, ale doczekacie jej prawdziwej wolności” – mówił w 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę ks. prałat Józef Kubalewski.

W bydgoskiej katedrze zgromadzili się Sybiracy, kombatanci, przedstawiciele władz różnych szczebli, służb mundurowych oraz grupa osób młodych. – Wrzesień jest miejscem smutnych wspomnień, związanych z historią naszego narodu. 17 września 1939 roku, kilkanaście dni po ataku Niemców na naszą ojczyznę, swoje zdradzieckie natarcie rozpoczęła Armia Czerwona – przypomniał ks. prałat Józef Kubalewski, dodając, że z okupowanych terenów wywieziono na Sybir setki tysięcy polskich obywateli – całą inteligencję, rodziny z małymi dziećmi, starców i chorych.

Według kapłana wzruszające są opisy cierpień, lekceważenia i poniżania człowieka. Także przykłady niezwykłej solidarności międzyludzkiej w walce o przetrwanie oraz zachowanie godności. – W tych dramatycznych i ekstremalnych okolicznościach przejawia się szukanie i odnajdywanie Boga. Bóg dopuszczając człowieka do szczególnej misji, daje mu doświadczyć, że nie pozostawi go samego – dodał, nawiązując do wspomnienia jednego z zesłańców – prof. Zbigniewa Kikiewicza – któremu dane było powrócić na ojczystą ziemię.

Nie zabrakło również przesłania skierowanego do bohaterów tamtych wydarzeń. – W waszych sercach przechowywaliście żywą pamięć o ukochanej ojczyźnie i jej duchowym bogactwie. Z najwyższą czcią zachowywaliście polską tradycję, kulturę, język i katolicką wiarę, która dodawała wam wewnętrznej siły i ufności, że kiedyś nie tylko wrócicie do Ojczyzny, ale doczekacie jej prawdziwej wolności. Jednak nie wszystkim była dana ta wielka łaska. Dlatego musimy razem zrobić wszystko, by ofiara Sybiraków nie tylko nie uległa zapomnieniu, ale mogła promieniować przykładem i blaskiem chwały na następne pokolenia. Oni wytrwale i wiernie wraz z cierpiącym Chrystusem nieśli krzyż, którego ciężar stanowiły: ludzka nikczemność i nienawiść. Jako chrześcijanie wierzymy, że odnaleźli pokój w domu Miłosiernego Ojca – zakończył ks. prałat Józef Kubalewski.