Cały Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12,5)

Z inicjatywy Franciszka i Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji po raz kolejny maj będzie miesiącem modlitwy różańcowej w intencji o zakończenie pandemii.

W tym roku do modlitwy zostało włączonych trzydzieści rozsianych po całym świecie sanktuariów maryjnych, w tym Jasną Górę (3 maja). Modlitwa będzie transmitowana każdego dnia o godz. 18:00 (czasu rzymskiego) przez media watykańskie. Na każdy dzień wyznaczono specjalną intencję modlitewną, a PCPNE przygotowała pomoce modlitewne, które wykorzystać można także w parafiach. Ponieważ nie zostały opublikowane w języku polskim tu prezentujemy zaproponowany w nich schemat nabożeństwa różańcowego oraz intencje na każdy dzień:

 

Nabożeństwo różańcowe:

 1. Zapalenie światła oraz intronizacja Pisma świętego
 2. Lektura Ewangelii według św. Łukasza (18,1-8) – moc wytrwałej modlitwy
 3. Rozważanie w ciszy, następnie krótka homilia celebransa
 4. Pod Twoją obronę uciekamy się…
 5. Różaniec odmawiany zgodnie z tradycją sanktuarium, z którego odbywa się transmisja (na początku prowadzący podaje intencję dnia)
 6. Modlitwa Franciszka z Listu na maj 2020 (Modlitwa 2)
 7. Pozdrowienie Maryi i modlitwa św. Bernarda: „Pomnij, o najdobrotliwasza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano…”

 

Intencje modlitewne

Każdego dnia w Bazylice św. Piotra: Za cierpiącą ludzkość

W sanktuariach maryjnych:

 1. Za zmarłych
 2. Za tych, którzy nie mogą odwiedzić swoich bliskich
 3. Za zarażonych i chorych
 4. Za kobiety w stanie błogosławionym i nienarodzonych
 5. Za dzieci i nastolatków
 6. Za młodzież
 7. Za rodziny
 8. Za pracowników mediów
 9. Za ludzi w podeszłym wieku
 10. Za osoby niepełnosprawne
 11. Za ubogich, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 12. Za osoby samotne i pozbawione nadziei
 13. Za więźniów
 14. Za naukowców i badawcze instytuty medyczne
 15. Za migrantów
 16. Za ofiary przemocy i handlu ludźmi
 17. Za rządzących państwami i kierujących organizacjami międzynarodowymi
 18. Za lekarzy i pielęgniarki
 19. Za narody ogarnięte wojną i o pokój na świecie
 20. Za farmaceutów i personel medyczny
 21. Za pracowników opieki społecznej
 22. Za wolontariuszy
 23. Za policjantów, żołnierzy i strażaków
 24. Za wykonujących niezbędne usługi
 25. Za nauczycieli, uczniów i pedagogów
 26. Za pracowników i przedsiębiorców
 27. Za bezrobotnych
 28. Za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów
 29. Za osoby konsekrowane
 30. Za Kościół
 31. O zakończenie pandemii i powrót do życia społecznego i zawodowego.