Czyny miłosierdzia – wyrazem dojrzałej wiary

W Ewangelii odczytywanej w najbliższą niedzielę usłyszymy słowa Jezusa do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22b-23). W liście pasterskim na Niedzielę Miłosierdzia Bożego biskupi zwracają uwagę, że słowa te zapowiadają pokój serca i nadzieję, która ma swoje źródło w tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Episkopat przypomina słowa bł. Jana Pawła II o tym, że światło Bożego Miłosierdzia będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. „Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością” – mówił Jan Paweł II.

Od tego roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie rozpoczynać, obchodzony dotąd w październiku, Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem są słowa „Wiara żywa uczynkami”. „W życiu Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Słowa, właśnie posługa miłości stanowi jedną z najważniejszych jego cech” – piszą biskupi w liście na Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Przywołując życzenie Benedykta XVI, by ręce ludzi, którzy pomagają w imię Boże, były przedłużeniem dłoni Bożych, zachęcają do okazywania miłosierdzia bliźnim – poprzez czyn, słowo i modlitwę.

Biskupi zwracają uwagę na działalność Caritas – kościelnej organizacji charytatywnej, która w sposób zorganizowany pomaga potrzebującym na całym świecie. Niedziela Miłosierdzia Bożego – to jej święto patronalne. Episkopat wyraża wdzięczność tysiącom pracowników i wolontariuszy Caritas, dla których zapłatą za pracę jest często po prostu uśmiech i radość osób obdarowanych. Dziękuje też darczyńcom, którzy obdarzają tę organizację zaufaniem. Wzywa, by dzieła charytatywne były przepełnione autentycznym duchem ewangelicznym i zachęca do tworzenia w każdej parafii parafialnych oddziałów Caritas. „Mogą się one przyczynić do kształtowania postawy miłosierdzia i wychowania w duchu autentycznej miłości bliźniego” – piszą biskupi.

W liście na Niedzielę Miłosierdzia biskupi podkreślają, że wyrazem dojrzałej wiary są konkretne czyny. „Uważne spojrzenie w oczy Jezusa Miłosiernego jest wezwaniem do tego, by i nasze spojrzenie na bliźnich stawało się coraz bardziej miłosierne” – piszą. Przywołują też postać św. Faustyny, która modliła się słowami: „Dopomóż mi Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego” (Dz. 163).

Święto Miłosierdzia Bożego wprowadził na prośbę Episkopatu Polski Jan Paweł II w 1995 r. dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej (30 kwietnia 2000 r.) ogłosił je dla całego Kościoła. Tydzień Miłosierdzia dotąd był obchodzony w październiku. Od tego roku, będzie go rozpoczynała Niedziela Miłosierdzia Bożego.