Dobrego wypoczynku wakacyjnego !

Wszystkim naszym Współbraciom wypoczywającym w czasie urlopu, Dobroczyńcom i Przyjaciołom naszego Zgromadzenia życzymy dobrej pogody, dobrego czasu urlopowego i wypoczynkowego, opieki Matki Najświętszej Wspomożycielki Wiernych oraz opieki Świętego Krzysztofa. Niech nasza dusza każdego dnia będzie w łączności z Bogiem i z Sercem Jezusowym, nie zapominajmy o modlitwie, o Mszy świętej, o dobrych czynach.

Szczęść Boże na czas urlopów…