Dzień Życia Konsekrowanego

Życzę siostrom zakonnym, zakonnikom oraz osobom w innych formach życia konsekrowanego wierności charyzmatowi, nadziej i radości – powiedział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

„W duchu słów Papieża Franciszka, którego ukształtowało życie zakonne, życzę Wam jako osobom konsekrowanym, abyście z wdzięcznością patrzyli na przeszłość, teraźniejszość przeżywali z pasją, zaangażowaniem i entuzjazmem, a w przyszłość wchodzili z chrześcijańską nadzieją. A wszystko zgodnie z waszym charyzmatem” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu Polski zachęcił do dalszego włączania się w życie Kościoła w Polsce i na świecie. „Papież Franciszek mówi, że zakony są sercem Kościoła. Życzę więc siostrom zakonnym i zakonnikom, abyście w dalszym ciągu żyli sprawami Kościoła Powszechnego i sprawami diecezji, w których modlicie się i pracujecie. Byście wsłuchiwali się w to czym żyje Kościół i byli otwarci na to, co mówi Duch do Kościoła przez posługę pasterzy” – zaznaczył.

„Nie zrażajcie się kryzysem powołań. Sytuacje, w których brakuje powołań wymuszają na nas, abyśmy jeszcze bardziej oddawali się Panu Bogu i jeszcze bardziej Mu ufali” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu nawiązał do Listu Papieża Franciszka na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, który był obchodzony od I niedzieli adwentu 2014 r. „Papież Franciszek napisał: +Tam, gdzie są zakonnicy, tam jest radość+. Życzę więc wszystkim siostrom zakonnym i zakonnikom radości z powołania, z naśladowania Chrystusa, bo jak mówi Pismo Święte +radosnego dawcę miłuje Bóg+ (2 Kor 9, 7). Świadczcie o tym, że można być szczęśliwym w życiu zakonnym” – powiedział abp Gądecki.

„W waszych trudnych sprawach pamiętajcie, że nie jesteście sami. Święty Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński dawali nam wszystkim przykład, aby te właśnie trudne sprawy polecać Panu Bogu przez Maryję, która jest duchową Matką każdego chrześcijanina, matką osób konsekrowanych” – wskazał Przewodniczący Episkopatu Polski.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II i co roku jest obchodzony 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego.