Dziś modlimy się i pościmy za Ukrainę

Dziś – w piątek 28 lutego – modlimy się i pościmy w intencji Ukrainy. Ogólnopolski Dzień Modlitwy i Postu za Ukrainę jest odpowiedzią na apel prezydium KEP, wystosowany do Polaków po krwawych wydarzeniach na Ukrainie. Biskupi napisali: „Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych”.