Dzwon „Mieszko i Dobrawa” na 1050. rocznicę Chrztu Polski

Jest to pierwszy dzwon o tym imieniu w Polsce. Upamiętnia i oddaje cześć pierwszej historycznej parze książęcej z dynastii Piastów – księciu Mieszkowi i jego małżonce, czeskiej księżniczce Dobrawie z rodu Przemyślidów, za których przyczyną na ziemie polskie wprowadzone zostało chrześcijaństwo.

Dzwon będzie mieć średnicę 70 cm, wagę 220 kg i zostanie ustawiony w specjalnej dębowej dzwonnicy przy reliktach kaplicy baptyzmalnej i palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego na Ostrowie Lednickim. Do odlewu wykorzystany zostanie wysokiej jakości stop miedzi i cyny, a kute serce dzwonu wykonane będzie z miękkiej stali St3

Dźwięk dzwonu – d/2 został dobrany specjalnie ze względu na swoją szlachetność i dostojeństwo. Na tym dźwięku oparte jest m.in. słynne „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz” Georga Friedricha Haendla, którego dźwięki powodowały, że królowie wstawali z miejsc!

Ornamentyka dzwonu w całości nawiązuje do ikonografii i zabytków związanych z książęcą parą, a także przestrzenią Ostrowa Lednickiego i Civitas Schinesghe. W centralnej, przedniej części płaszcza dzwonu widnieje stylizowany na XIX-wieczne wzory płaskorzeźbiony wizerunek Mieszka i Dobrawy. Pod wizerunkami pary książęcej na stronie przedniej (awersie) płaszcza dzwonu znajduje się inskrypcja po łacinie: „Na cześć i chwałę księcia Mieszka i księżnej Dobrawy Za jego panowania i jej radą wiara katolicka w Polsce została przyjęta”.

Na rewersie płaszcza dzwonu znajduje się druga inskrypcja łacińska upamiętniająca miejsce i rok poświęcenia dzwonu: „Ostrów Lednicki 1050. rocznica chrztu księcia Mieszka I 2016”.

Poświęcenie dzwonu zaplanowano na 14 kwietnia 2016 roku. Tego dnia w Gnieźnie zainaugurowane zostaną główne uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski z udziałem Episkopatu Polski. Tego dnia biskupi odwiedzą też Ostrów Lednicki.

Dzwon „Mieszko i Dobrawa” będzie rozbrzmiewał w ważnych dla Ojczyzny chwilach, a także przy okazji wizyt ważnych gości.

Ostrów Lednicki jest jednym z prawdopodobnych miejsc chrztu Mieszka I i jego dworu. Lokalizacja do dziś nie została ustalona. Historycy są za to zgodni co do daty. Pierwszy historyczny władca Polski miał przyjąć chrzest w Wielką Sobotę, która w 966 roku wypadała 14 kwietnia.