Episkopat Polski modlił się w intencji papieża Franciszka w 2. rocznicę wyboru

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a homilię wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak. Obojętność i zatwardziałość serca prowadzą do podziałów – podkreślił prymas Polski. Przestrzegł przed pokusą obojętności, zatwardziałości i przewrotności ludzkiego serca, które odrzuca głos Boga. – Zamykając się we własnych wyobrażeniach i schematach człowiek staje się ich niewolnikiem i nie jest w stanie zobaczyć, że w Jezusie Chrystusie sam Bóg ma moc uwolnić go z buntu i oporu, wyrwać mocom złego ducha, uczynić go na powrót zdolnym do słuchania i do posłuszeństwa Bogu – zauważył.

Prymas podkreślił, że obojętność i zatwardziałość serca prowadzą ostatecznie zawsze do zniszczenia. – Są przyczyną podziałów i kłótni, wewnętrznego rozdarcia i niezgody, które rodzą duchową pustkę. W ostatecznym rozrachunku dzielą i rozbijają wspólnotę z Bogiem i bliźnimi. Burzą pokój i sieją nienawiść. Niszczą wspólnotę i wystawiają ją na poważną próbę – przestrzegł abp Polak.

Przywołując słowa papieża Franciszka z 19 marca 2013 roku zwrócił uwagę, że powołaniem Biskupa Rzymu jest m.in. „strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych (…) strzec z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył”. I jak dodał – To doprowadziło Ojca Świętego do przypomnienia nam wszystkim prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz jej znaczeniu dla rozwoju człowieka.

– Papież zwrócił uwagę, że rodzina przyczynia się do budowania całego społeczeństwa. – „Każda rodzina jest komórką społeczeństwa, a rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną, i inwestowanie w nią jest w pełni korzystne dla państwa” – przypomniał kaznodzieja.

Podkreślił, że papież Franciszek będąc świadomy zagrożeń, oraz licznych ataków na małżeństwo i rodzinę zachęca wszystkich, aby „rodziny chrześcijańskie, z mocą sakramentu małżeństwa, głosiły światu miłość Bożą”.
– Do prawdy o małżeństwie i rodzinie, od których odstąpić nam nie wolno papież Franciszek zaliczył: nierozerwalność, jedność, wierność i otwarcie na życie. Podkreślił, że są to mocne punkty, na których opiera się istota rodziny i nie mogą być one poddawane pod dyskusję – przypomniał abp Polak.

Na zakończenie prymas Polski zaapelował o modlitwę w intencji Ojca Świętego oraz zbliżającego się Synodu poświęconego rodzinie. – U początku swego pontyfikatu ten, który stoi dziś u steru Kościoła wskazywał, że strzec Kościoła Świętego może tylko ten, kto nieustannie nasłuchuje Boga, jest otwartym na Jego znaki, gotowym, aby wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan. – Prośmy Pana aby moc Ducha Świętego towarzyszyła Mu we wszystkich Jego działaniach i zamierzeniach, w owocnej i odważnej posłudze Ludowi Bożemu – zaapelował abp Polak.

W modlitwie uczestniczyli również przedstawiciele Kościoła Chaldejskiego, Kościoła Prawosławnego, dyplomaci i licznie zgromadzeni wierni. Mszę św. koncelebrowali biskupi obecni na zakończonym dzisiaj zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.