Idąc drogą Różańca…

 

W sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej odbyło się spotkanie osób życia konsekrowanego z dziesięciu diecezji północno-wschodniej Polski.

 

Coroczne pielgrzymki osób życia konsekrowanego do Gietrzwałdu zostały zainicjowane w 2011 r. – Mają szczególny wymiar, ponieważ te osoby pielgrzymują do miejsca kultu Matki Najświętszej. Październik w sposób szczególny związany jest z modlitwą różańcową, a co za tym idzie i z wezwaniem Maryi, która podczas objawień w Gietrzwałdzie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Oni przychodzą tu do Matki, która jest mistrzynią życia duchowego, i chcą odkryć na nowo piękno swojej konsekracji, piękno ślubów złożonych według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wpatrują się w Tę, która swoim życiem stała się Oblubienicą Ducha Świętego; Ona życiem swoim wypełniła wszystkie śluby związane ze swoim stanem – przybliża ks. Dariusz Sonak, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego archidiecezji warmińskiej.

Podkreśla, że jedną z głównych intencji, która wznoszona jest za wstawiennictwem Maryi do Boga, to prośba o nowe powołania. – Powołania do każdego ze zgromadzeń, z instytutów, by nie zabrakło kobiet, które z otwartym sercem, z miłością do drugiego człowieka, poświęcą swoje życie Boskiemu Oblubieńcowi – mówi ks. Sonak.

– Kiedy wypełnia się na co dzień wolę Bożą, w sercu jest się w pełni szczęśliwym, pomimo codziennych trudności. Ofiarowuję siebie innym, swój czas, siły, serce. To zwykłe proste posługiwanie wyrażające się czynem, słowem i modlitwą – uważa s. Maria Alicja Kozioł SCS ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. – Nasze coroczne spotkania to dla nas ważny i radosny czas. W ten dzień objawia się piękno całego Kościoła, bogactwo Kościoła, różnorodność charyzmatów, które Jezus pragnie widzieć w swoim Kościele. Co może być dla osób z zewnątrz ciekawe, można zobaczyć różnorodność strojów zakonnych – uśmiecha się s. Maria.

 

Spotkanie rozpoczęła konferencja ascetyczna, którą wygłosił bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Następnie w gietrzwałdzkiej bazylice sprawowano Eucharystię, której przewodniczył abp Józef Górzyński.

– Spotykamy się w dniu szczególnym, kiedy wspominamy Matkę Bożą Różańcową w tym miejscu, gdzie Ona sama wzywała do modlitwy różańcowej. Jako katolicy jesteśmy wyznawcami religii zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, które razem z Matką Najświętszą jest przywoływane we wszystkich tajemnicach Różańca Świętego. Ono jest także uobecniane w sakramentach. Głoszenie zbawczego wydarzenia i celebrowanie liturgii stanowi istotę naszej chrześcijańskiej wiary. Matka Najświętsza jest tą, która w tym dziele zbawczym Jezusa Chrystusa najpełniej z ludzi uczestniczyła. Taką postawę chcemy dostrzec i wypełniać jako osoby konsekrowane – mówił na wstępie abp Józef Górzyński.

W wygłoszonej homilii podkreślał, że Kościół został powołany, aby dzieło zbawcze, którego Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie, było nieustannie obecne w świecie. Zbawienie bowiem nie dokonało się poprzez proklamację jakiejś słusznej idei, a chrześcijaństwo nie jest religią głoszącą słuszne poglądy na życie. – W naszym świecie zbawczo działa Bóg. Jesteśmy, jako chrześcijanie, nie tylko wyznawcami, ale uczestnikami tego wydarzenia. To dzieło zbawcze jest przedmiotem naszego głoszenia i działania; jest przedmiotem naszego świadectwa. Takie świadectwo może dokonać się jedynie w kimś, kto w zbawieniu uczestniczy. Nie dlatego, że wie, że takie wydarzenie było; że podziela to, co Zbawiciel głosił. Ma być uczestnikiem tego wydarzenia – mówił metropolita warmiński.

Nawiązując do prośby Maryi, żebyśmy codziennie odmawiali Różaniec, akcentował, że jest to modlitwa bliska dla każdego z nas. – To modlitwa, która przywołuje i uobecnia zbawczą drogę Jezusa Chrystusa. To ona jest przedmiotem naszego różańcowego rozważania. Kościół wskazuje doskonałą Przewodniczkę na tej drodze. Mamy Tę, która z dziełem zbawczym Chrystusa jest nierozerwalnie związana. Maryja nam pokazuje jak usłyszeć, co Bóg do nas mówi, i jak podjąć słowo Boże – podkreślał abp Górzyński.

Prośba Maryi, abyśmy odmawiali Różaniec, to przesłanie, abyśmy nie dali się oderwać od dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. – Macie w nim trwać! Więc odmawiajcie Różaniec, bo on nam tę drogę opisuje. Idąc drogą Różańca, mamy Matkę Najświętszą, która nam pokazuje, jak należy kroczyć drogą zbawienia. Jednocześnie mamy w Niej orędowniczkę, która wypraszam nam łaskę, abyśmy z tej drogi nigdy nie zeszli – mówił metropolita warmiński.