II seria rekolekcji rocznych

Uczestniczą w niej Bracia Serca Jezusowego z różnych domów zakonnych z Polski oraz z Trewiru i Rzymu. Czas rekolekcji jest okresem intensywnej modlitwy, wycieszenia, pozostawienia na boku swoich obowiązków służbowych. W tym czasie Bracia uczestniczą we wspólnej Eucharystii, naukach rekolekcyjnych, rozważają codzienną Drogę Krzyżową, Pismo święte oraz uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej, Koronce do Miłosierdzia Bożego i adoracji Jezusa Eucharystycznego. Pod koniec rekolekcji Bracia przeżywają dzień pojednania. 4 lipca Bracia, którzy uczestniczą w rekolekcjach ponawiają swoje śluby zakonne złożone kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu i ponownie oddają się pod opiekę Serca Jezusowego.

4 lipca o godz. 11.00 w kaplicy Domu Generalnego zostanie odprawiona Msza św. z okazji Jubileuszu 25-lecia ślubów zakonnych Brata Mirosława Małkowskiego. Eucharystii przewodniczył będzie Ks. Kan. Edward Majka – Proboszcz z Mosiny.

Bracia Serca Jezusowego oraz Brat Jubilat polecają się modlitwom wszystkich naszych Dobroczyńców, Przyjaciół i Sympatyków odwzajemniając się modlitwą przed obrazem Serca Jezusowego w kaplicy w Puszczykowie.