Ingres bp. Gurdy do katedry siedleckiej.

 

Kanoniczne objęcie diecezji siedleckiej przez bp. Kazimierza Gurdę wobec Kolegium Konsultorów nastąpi w piątek 23 maja br. o godz. 11.00 w gmachu kurii diecezjalnej. Uroczystość liturgicznego wejścia nowego biskupa do diecezji odbędzie się w katedrze siedleckiej w sobotę 24 maja, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, o godz. 11.00.

„Będzie to ważny dzień dla naszego Kościoła lokalnego. Chcemy więc wspólnie wyśpiewać Panu Bogu uroczyste Te Deum laudamus za dar nowego Pasterza. Chcemy też z wielką radością go przyjąć jako Przewodnika Wspólnoty Siedleckiego Kościoła” – podkreśla bp Piotr Sawczuk, pełniący obowiązki administratora diecezji siedleckiej. „W miarę możliwości przybądźmy do Siedlec, by otoczyć modlitwą Biskupa, który po raz pierwszy uroczyście przekroczy próg swojej Katedry i obejmie pasterską służbę wśród nas” – zachęca kapłanów, osoby konsekrowane i diecezjan.

W uroczystości ingresu swój udział zapowiedzieli m. in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, przedstawiciele Episkopatu Polski, kapłani diecezji kieleckiej, w której bp Gurda pełnił wcześniej posługę biskupa pomocniczego.

Wejście nowego biskupa do katedry, zwane ingresem, dokonuje się zgodnie z ceremoniałem biskupim. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zostanie wprowadzony do kościoła katedralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w uroczystej procesji. Przy wejściu zostanie powitany przez proboszcza parafii katedralnej ks. prał. Eugeniusza Filipiuka. Eucharystię rozpocznie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Na jej wstępie słowo powitania wypowie bp Piotr Sawczuk, dotychczasowy administrator apostolski diecezji siedleckiej. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczyta bullę papieża Franciszka o mianowaniu biskupa Kazimierza Gurdy biskupem siedleckim. Istotnym momentem ingresu będzie wprowadzenie Biskupa Siedleckiego na katedrę i złożenie homagium wobec nowego pasterza diecezji przez przedstawicieli duchowieństwa, instytutów życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Dalej Eucharystii przewodniczył będzie bp Kazimierz Gurda, on też wygłosi homilię. Na zakończenie liturgii Biskup Siedlecki udzieli uroczystego błogosławieństwa.

Nowy Biskup Siedlecki wzbogacił swój dotychczasowy herb biskupi: nad literą M symbolizującą Matkę Bożą umieścił zamkniętą koronę, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pozostałe elementy herbu i dewiza pozostały bez zmian. Znajdziemy w nim krzyż z wychodzącymi promieniami nawiązujący do obrazu Jezusa Miłosiernego. Zawołanie biskupie to „Iesu in te confido” (Jezu ufam Tobie).

Biskup Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach. W 1981 r. został skierowany na studia doktoranckie z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach. W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium.

18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej bp Kazimierz Gurda był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka biskupem siedleckim.