Ingres metropolity wrocławskiego

Uroczystość rozpocznie się procesją z gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego do archikatedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W drzwiach katedry nastąpi liturgiczne powitanie nowego metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego. Po powitaniu przez abp. Mariana Gołębiewskiego, administratora diecezji i poprzednika na urzędzie, nastąpi kanoniczne objęcie diecezji przez abp. Józefa Kupnego. Następnie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, przekaże abp. Kupnemu pastorał – symbol władzy pasterskiej, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożą nowemu arcybiskupowi metropolicie wrocławskiemu homagium. Podczas liturgii abp Józef Kupny wygłosi homilię.

Podczas ingresu śpiewy wykonywać będą chóry: Pueri Cantores Wratislavienses, Vox Ecclesiae oraz Basilica Cantans. Orkiestra Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. E. Bojanowskiego z Henrykowa uświetni procesję z seminarium do katedry.

Arcybiskup Józef Kupny jest 59. biskupem wrocławskim na przestrzeni dziejów. Urodził się 23 lutego 1956 r. w Dąbrówce Wielkiej. Po zdaniu w 1975 r. egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kilka tygodni później otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej; przez dwa lata był w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. Z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza przyjął 31 marca 1983 r. w Katowicach święcenia prezbiteratu. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii. Od 2001 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 21 grudnia 2005 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Społecznych oraz delegatem KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jako biskup pomocniczy był też członkiem Rady Stałej. Jest głównym autorem dokumentu społecznego Episkopatu „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. 13 maja 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Kupnego nowym arcybiskupem metropolitą wrocławskim.