Jak pomóc bliskim umierającego chorego pożegnać się z nim przez telefon?

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie zorganizowało ogólnopolski program wsparcia chorych hospitalizowanych z powodu Covid-19. Anna Dymna w zainscenizowanej rozmowie pokazuje, jak można pomóc bliskim umierającego chorego pożegnać się z nim przez telefon.

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na Covid-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania, aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje. Na program składają się dwa elementy, czyli, jak mówią jego twórcy: podpory. Pierwsza to umożliwienie zwłaszcza ciężko chorym kontaktu telefonicznego bądź internetowego z bliskimi. Druga to umożliwienie osobistego kontaktu z kapelanem.

W ramach pierwszej części programu („Porozmawiaj ze mną”) uczestniczącym w nim szpitalom zostaną dostarczone smartfony z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych – przekazał je bezpłatnie Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Polsat. Partnerem, który zapewni na swój koszt dostarczenie przesyłek z telefonami do szpitali, jest FedEx Express.

W ramach drugiej części programu („Podnieś mnie na duchu”) organizatorzy programu zapewnią wsparcie w zakresie środków ochrony indywidualnej dla kapelanów, przekazane na ten cel przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Polską Radę Ekumeniczną oraz wydawnictwo Medycyna Praktyczna, które dostarczy te środki do szpitali.

Na stronie internetowej akcji umieszczono pismo zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sposobów sprawowania przez  kapelanów posługi wobec chorych na Covid-19. „Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zaleca się udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego” – pisze m.in. Grzegorz Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na stronie akcji zamieszczono także film z Anną Dymną, która w zainscenizowanej rozmowie pokazuje, jak można pomóc bliskim umierającego chorego pożegnać się z nim przez telefon.

Do programu przystąpiło już ponad 70 polskich szpitali. Mogą się do niej zgłaszać kolejne. Więcej informacji – na stronie PTODM.

Akcja jest prowadzona we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.