Jak zachować się podczas adoracji?

Czym jest adoracja?

Kiedy katolicy mówią, że "idą na adorację", chodzi oczywiście o adorację eucharystyczną. Jak wygląda taka modlitwa? Przeistoczona hostia jest umieszczona w monstrancji na ołtarzu. Wokół klęczą lub stoją wierni i wpatrują się w nią. Trwa cicha modlitwa, czasem tylko przerywana jest śpiewem. W adoracji najbardziej chodzi o to, aby wszyscy mogli widzieć Chrystusa i modlić się w Jego obecności.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o niej tak: "Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed "Królem chwały" (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest "zawsze większy". Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom. (KKK, 2628)

Możemy okazać nasza modlitwę Bogu na wiele sposobów, ale w adoracji eucharystycznej poświęcamy czas spędzając go z Chrystusem prawdziwie obecnym wśród nas.

Kiedy i gdzie odbywają się adoracje?

Kiedy tylko chcesz w większości kościołów. Sprawdź, czy w twojej parafii odbywają się regularne adoracje. Wiele parafii ma tzw. adorację wieczystą i oznacza to, że adoracja trwa w specjalnie przygotowanej kaplicy przez cały czas, gdy kościół jest otwarty. Warunek jest jeden – Chrystus w monstrancji nie może pozostać sam, musi przy Nim być przynajmniej jedna osoba. Dlatego najczęściej takie formy można spotkać przy parafiach zakonnych lub takich, gdzie żyją siostry zakonne. Nie musisz zapisywać się na adorację. Jezus daje Ci się cały i jesteś podczas niej zawsze mile widziany. Możesz też poprosić księdza w swojej parafii, aby wystawił Najświętszy Sakrament do adoracji. Kapłani bardzo rzadko odmawiają wiernym tej pięknej modlitwy.

Jak się zachować podczas adoracji?

Przed Najświętszym Sakramentem powinieneś zawsze uklęknąć lub się skłonić. To wyraz twojego szacunku, gdy stajesz przed samym Bogiem. Staraj się zawsze dostosować modlitwę do panującej w kaplicy atmosfery zadumy. Jeśli adoracja jest w ciszy, staraj się nie modlić na głos. Bóg słyszy głos twojego serca w każdej sytuacji. Ale możesz też spotkać się z tzw. Uwielbieniem podczas adoracji, gdy najczęściej modlitwę animuje prowadzący, a jej częścią są pieśni uwielbiające Boga. Staraj się znaleźć zawsze adorację, która odpowiada pragnieniom twojej duszy. Gdy klęczenie staje się niewygodne możesz zmienić pozycję: wstać, usiąść. Postawa jest nieodpowiednia tylko wtedy, gdy rozprasza ciebie lub osoby, z którymi się modlisz. Najważniejsze jest skupienie uwagi na obecności Jezusa w monstrancji. Twoja postawa, gesty i myśli muszą być częścią modlitwy. Nie musisz nawet nic mówić: wystarczy patrzeć na Chrystusa, który jest tutaj dla ciebie.

8 propozycji, jak modlić się w czasie adoracji:

czytaj fragmenty duchowych lektur i módl się nimi
proś o wstawiennictwo, łaskę modlitwy
spisuj myśli i modlitwy w dzienniku, prowadź dialog z Bogiem
módl się spontanicznie, nie narzucaj sobie niczego, otwórz serce
proś świętych, aby przyszli ci z pomocą, gdy nie możesz się skupić
czytaj Pismo Święte i rozważaj nawet jedno słowo
medytuj, staraj się nie myśleć o wszystkim, co zaprząta ci głowę i skup się na Jezusie
milcz i patrz, wystarczy byś był

Co święci mówią o adoracji?

– Kiedy tylko przychodzę do kaplicy, ofiarowuje siebie w obecności naszego Boga i mówię do Niego: "Panie, jestem tutaj. Powiedz mi, co chciałbyś abym zrobiła?". I wtedy, mówię Bogu wszystko co leży mi na sercu. Mówię mu o moich przykrościach, radościach i słucham. Jeśli słuchasz, Bóg będzie do ciebie również mówił. Do dobrego Boga musisz zarówno mówić i słuchać. Bóg zawsze odpowiada, kiedy kierujesz się do Niego w jasny i prosty sposób" – Św. Katarzyna Labourē.

– Czas jaki spędzasz z Jezusem w Najświętszym Sakramencie jest najlepszym czasem jaki spędzisz na ziemi. Każda chwila jaką z Nim spędzisz będzie pogłębiała waszą relację i sprawi, że twoja dusza będzie stawała się wspanialsza i piękniejsza, to przyniesie pokój całej ziemi" – Św. Matka Teresa z Kalkuty

– Kiedy podczas adoracji odmawiałam Święty Boże kilkakrotnie, wtem ogarnęła mnie żywsza obecność Boża i zostałam w duchu porwana przed majestat Boży. I ujrzałam, jak oddają chwałę Bogu aniołowie i święci Pańscy. Tak wielka jest ta chwała Boża, że nie chcę się kusić opisywać, bo nie podołam, a przez to – aby dusze nie myślały, że to już wszystko, com napisała – Św. Siostra Faustyna.