Kard. Dziwisz wzywa do modlitwy różańcowej o pokój na świecie

W swoim wezwaniu kard. Dziwisz przypomina, że zbliża się październik, nazywany często „miesiącem różańcowym”. W kościołach wierni gromadzą się na wspólną modlitwę, a wiele rodzin czyni to również w swoich domach. – Podtrzymujmy tę piękną tradycję. Umocnieni przykładem i nauczaniem św. Jana Pawła II, wznośmy ku Bogu modlitwę uwielbienia i prośby.

Metropolita krakowski podkreślił, że w liście o różańcu Ojciec Święty przypominał, że w tradycji Kościoła istniały dwie szczególne intencje modlitwy różańcowej – wołanie o pokój na świecie i błogosławieństwo dla rodzin. – Obydwie intencje są dziś niezwykle aktualne. W wielu miejscach świata trwają walki, a ich skutki odczuwają całe narody. Również rodzina jest z wielu stron zagrożona – napisał kardynał. Tej problematyce – poinformował – poświęcony zostanie synod biskupów, który będzie obradował w październiku w Rzymie.

"Mając świadomość niezwykłej mocy różańca zwracam się z gorącą prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich, aby z jeszcze większą troską gromadzili się w październiku na tę modlitwę. Prośmy dobrego Boga, przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki, aby obdarzył świat pokojem i umocnił wszystkie rodziny" – zwrócił się do wiernych kard. Stanisław Dziwisz.

W szczególny sposób metropolita skierował swoje słowa do członków Żywego Różańca. – Stanowicie wielką wspólnotę modlitewną i codziennie bierzecie do ręki różaniec. Dziękuję wam za tę niezwykłą służbę wobec parafii, diecezji i całego Kościoła – napisał kard. Dziwisz, zawierzając Maryi, Królowej Różańca Świętego, wszystkie parafie i rodziny.

Słowo kard. Stanisława Dziwisza zostanie odczytane w kościołach archidiecezji krakowskiej w czasie Mszy świętych w niedzielę 21 września.