Kard. Nycz: Eucharystia jest znakiem jedności i miłości

W słowie pasterskim, skierowanym do wiernych na pl. Piłsudskiego na zakończenie procesji eucharystycznej kardynał Nycz mówił w czwartek – nawiązując do Roku Miłosierdzia, że "Eucharystia jest darem Bożego Miłosierdzia". – Chcemy się otworzyć na ten wielki dar miłości Boga do człowieka, miłości do końca. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. A odpowiedzią na tę miłosierną miłość Boga jest nasza miłosierna miłość do braci. Przypomina nam o niej Jezus, mówiąc na Górze Błogosławieństw: "błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". To są słowa przewodnie światowych Dni Młodzieży w Krakowie, wybrane przez papieża Franciszka – podkreślił kard. Nycz.

 

Nawiązał do modlitwy Jezusa o jedność, pokój i miłość z Wieczernika. – Czy nie mamy obowiązku, by w związku ze zbliżającymi się wydarzeniami w naszej ojczyźnie, ze ŚDM, jako ludzie Eucharystii, lepiej usłyszeć tę modlitwę Jezusa z Wieczernika i zadbać bardziej o zgodę, miłość, jedność, przebaczenie i wzajemne przepraszanie się na co dzień? – pytał metropolita warszawski. I dodał: "Potrzeba nam więcej pokoju i spokoju, w ludzkich sercach, w rodzinach, w miejscach pracy, w świecie mediów, w życiu społecznym i politycznym".

 

Dodał jednocześnie, że potrzeba nam kierowania się w życiu przykazaniem miłości, wg miary Chrystusowej: "miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem". – Nie wystarczy zawiesić spory na czas przyjazdu papieża i młodzieży z całego świata, to byłoby za mało. Trzeba zacząć po nowemu rozwiązywać poważne ludzkie sprawy, tak jak przystoi ludziom, którzy do życia, do rodziny, do pracy idą od ołtarza Eucharystii. Czas zbliżających się uroczystości może być dobrą okazją do takiego nowego początku – podkreślił w homilii kard. Nycz.

 

Przypomniał, że Polska jest w przeddzień ważnych, radosnych i wielkich uroczystości. 5 czerwca odbędzie się IX Dzień Dziękczynienia. Wtedy – jak mówił kardynał – zostanie odprawiona msza święta przy świątyni Opatrzności Bożej. – W tym roku dziękujemy Opatrzności Bożej za chrzest święty w roku 1050-lecia Chrztu Polski – podkreślił duchowny.

 

– W połowie lipca – kontynuował – przyjmiemy w Warszawie młodzież z całego świata, w rodzinach, parafiach i w mieście. Jest to tygodniowy przystanek w drodze do Krakowa, na Światowe Dni Młodzieży i na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Tam, w Krakowie, będzie radosne święto młodego Kościoła. Chciejmy wszyscy, na miarę naszych możliwości, uczestniczyć w tych Dniach. Mobilizujmy się nawzajem i zapraszajmy, w szczególności młodzież naszej archidiecezji – apelował kard. Nycz.