Kardynał Nycz podziękował o. Gabrielowi Bartoszewskiemu OFMCap za 46 lat posługi w Archidiecezji Warszawskiej

O. Gabriel po skończeniu w 1962 roku studiów na KUL pełnił różne funkcje w zakonie kapucynów, gdzie był prowincjałem, ale także w Sekretariacie Prymasa Polski, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, w Sądzie Metropolitalnym  oraz w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego. W Kurii pracował w Wydziale Spraw Zakonnych oraz Wydziale ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. „Dzięki wielkiemu oddaniu i zaangażowaniu ze strony Ojca – napisał w liście Kard. Nycz – a także fachowej wiedzy i posiadanym umiejętnościom mogliśmy radować się, już za czasów mojej posługi, w 2010 roku, wyniesieniem na ołtarze Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Tę radość dopełniła beatyfikacja Kardynała Wyszyńskiego, którego sprawie o. Gabriel poświęcił  wiele starań i wysiłku. Nie sposób wymienić wszystkich procesów beatyfikacyjnych, do których ukończenia przyczyniła się jego pomoc i konsultacja. Metropolita Warszawski dziękując za wszystkie zaangażowania a zwłaszcza za całą postawę ludzka i kapłańską o. Gabriela, wyraził nadzieję na dalszą obecność – w miarę sił – i życzliwą poradę  w prowadzonych procesach beatyfikacyjnych.