Karmelitański Dzień Modlitw o Pokój

 

W dniu 28 marca przypadnie dokładnie 500 lat od narodzenia św. Teresy od Jezusa. W związku z tym w czwartek – 26 marca Ojciec Święty Franciszek w Rzymie zainauguruje modlitwę o pokój. Rozpocznie się ona o godz. 6.00 (GMT). Począwszy od tego momentu będziemy mogli włączyć się w tę inicjatywę, przeprowadzając w ciągu dnia godzinę modlitwy o pokój w czasie i w formie, które uznamy za najbardziej dogodne i stosowne. Proponuje się, aby znakiem tej modlitwy stała się widoczna z zewnątrz klasztorów i konwentów zapalona świeca.
Oto co generał karmelitów bosych O. Saverio Cannistá napisał między inymi w specjanym liście poświeconym tej inicjatywie: "Dwa dni przed Jubileuszem, w dniu 26 marca – zapraszam was, jako synów i córki Św. Teresy, do ofiarowania czegoś, co napełni ją radością: godziny modlitwy. Będzie to godzina szczególnej modlitwy, zaniesionej w intencji pokoju na świecie. „Oto świat płonie pożarem”, wołała Teresa w obliczu konfliktów i podziałów, które wyniszczały społeczeństwo jej czasów. Również nasz świat płonie i czasami brak nam wystarczającej wrażliwości lub nie posiadamy koniecznego zaufania, aby uwierzyć, że możemy coś zrobić, aby ugasić ten pożar. Zajmując się czasami drobnymi sprawami naszego codziennego życia i najbliższymi nam problemami, zapominamy o wzniesieniu oczu, aby ujrzeć horyzont i w oddali odkryć znaki cierpienia, których doświadcza dzisiejsze społeczeństwo – wojny, konflikty, terroryzm, przemoc w społeczeństwie i w rodzinach, krzyki cierpienia. Milczymy nawet wtedy, kiedy wzywani jesteśmy do zabrania głosu. Niech ten dzień nie będzie dniem, w którym będziemy się ukrywać, pozostawiając rozwiązanie problemów tym, którzy są przy władzy, którzy są za coś odpowiedzialni.
26 marca niech stanie się dniem, w którym głos św. Teresy zabrzmi w naszych sercach i razem z nią postanowimy uczynić „to niewiele”, które jest nam dane, przekonani, że „nie czas teraz w naszych rozmowach z Bogiem zajmować się sprawami błahymi”.