Katedra Polowa: Msza św. i zapalone znicze w Kaplicy Katyńskiej

Po Mszy św. w Kaplicy Katyńskiej przy tabliczkach, na których widnieją nazwiska tysięcy ofiar zamordowanych na Wschodzie zapalone zostały znicze. 13 kwietnia obchodzony był w całym kraju Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony w 2007 roku świętem państwowym.

– Ojcze przebacz…słowa te są szczególnie aktualne dla ludzi, których dotknął dramat niewinnej śmierci ich bliskich. Rodzin Katyńskich. One są świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu! – mówił w kazaniu ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk, kapelan Ordynariatu Polowego i Rodzin Katyńskich.

Ks. Bąk podkreślił, że żywa pamięć o tej zbrodni powinna być przestrogą dla przyszłych pokoleń. – Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni są rozdziałem o męczeństwie polskim, który nie może być zapomniany – podkreślił.

Kapelan zachęcał, aby na to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń z historii Polski, spojrzeć w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. – Staje się ono ofiarą, której owocem jest dobro. W wymiarze narodowym przybrało ono kształt wolności – wolność miłością się tworzy! W wymiarze ludzkim jest przykładem odwagi i wytrwania ideałom – powiedział.

Mszę św. koncelebrowali ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej i ks. kpt. Maciej Śliwa, sekretarz biskupa polowego, ks. Janusz Bąk i ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, kombatanci oraz młodzież z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Po Mszy św. odśpiewany został apel jasnogórski, a następnie wierni i koncelebranci odmówili modlitwę w intencji zamordowanych na Wschodzie. W Kaplicy Katyńskiej złożone zostały zapalone znicze. – Dziękuję, że męczeństwo naszych ojców, dziadków nie jest zapomniane. Pamiętajmy jednak, że jeszcze ponad 3000 nazwisk czeka na właściwe upamiętnienie. Dlatego módlmy się o ten piąty cmentarz katyński – zwróciła się z apelem Anna Wolińska z Rodzin Katyńskich.

Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dokumencie ustanawiającym ten dzień świętem państwowym czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Prace ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego i do 13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim ciał 12 000 polskich oficerów.