Category Archives: Aktualności

Schody Święte odkryte na nowo po 300 latach

Po prawie 300 latach jedną z największych relikwii Rzymu – Scala Santa, czyli Święte Schody – można zobaczyć bez osłaniającej ją drewnianej obudowy. Według prastarej tradycji Jezus wchodził po nich do pretorium Poncjusza Piłata, a sprowadziła je potem do Rzymu św. Helena – matka Konstantyna Wielkiego, pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego. W 1723 Innocenty XIII zarządził przykrycie drewnem marmurowych stopni ze względu na znaczne ubytki, spowodowane przez miliony wspinających się po nich w ciągu wieków pielgrzymów.

Abp Carballo: odpowiedzialność za zakonników poza wspólnotą

o wielki dar dla życia zakonnego, gdyż ukazuję wagę życia braterskiego we wspólnocie i jednocześnie jest wezwaniem do odpowiedzialności zarówno dla przełożonych, jak i samej zainteresowanej osoby. Tymi słowami sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego określił wchodzące dziś w życie motu proprio regulujące postępowanie wobec zakonników nielegalnie i nieprzerwanie przebywających poza wspólnotą ponad 12 miesięcy.

Papież poszerzył możliwość wydalenia z zakonu

Sam fakt bezprawnej stałej nieobecności zakonnika przez 12 miesięcy jest powodem do wydalenia go z instytutu – postanowił Ojciec Święty modyfikując kanony 694 oraz 729 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stolica Apostolska opublikowała List Apostolski w formie motu proprio „Communis vita”, w którym zawarte są wspomniane zmiany Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kard. Dziwisz: Jan Paweł II wydał walkę przestępstwom pedofilii w Kościele

Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych, są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty. Papież był wstrząśnięty. Nie zamierzał tolerować przestępstw pedofilii w Kościele i wydał im walkę – pisze kard. Stanisław Dziwisz w oświadczeniu pt: „Jan Paweł II wobec wykorzystywania seksualnego w Kościele”.

„Dar na Stulecie” – idea na 100. urodziny Jana Pawła II

Podjęcie szeregu dzieł charytatywnych, modlitewnych i edukacyjnych, upamiętniających przypadającą 18 maja przyszłego roku 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II zakłada projekt „Dar na Stulecie”. Jego ideę zaprezentował dziś podczas zebrania plenarnego Episkopatu o. Maciej Zięba, znawca i popularyzator pontyfikatu papieża Wojtyły.

Papież i Kuria Rzymska rozpoczynają rekolekcje…

Poszukiwanie Boga w świecie przez pryzmat własnego doświadczenia życia monastycznego zaproponuje papieżowi i członkom Kurii Rzymskiej włoski benedyktyn o. Bernardo Francesco Maria Gianni, który w tym roku będzie im głosił rekolekcje wielkopostne. Będzie im przyświecało hasło: „«Miasto płomiennych pragnień». Spojrzenie i gesty wielkanocne w życiu świata”. Rekolekcje, które – wzorem lat ubiegłych – będą się […]

55. rocznica ślubów zakonnych Generała Zgromadzenia BSJ

W minioną niedzielę 17 lutego Przełożony Generalny Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego obchodził 55. rocznicę swoich pierwszych ślubów zakonnych, które złożył 2 lutego 1964 r. Uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 w kaplicy Domu Generalnego w Puszczykowie przewodniczył Ks. Biskup Damian Bryl z Poznania, a homilię wygłosił Ks. Tomasz Kozica – Dyrektor Administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego […]

Szkolenie dla Mistrzów Nowicjatów

W dniach 11 – 14 lutego 2019 r. odbyło się w Toruniu spotkanie (szkolenie) dla Mistrzów Nowicjatów. Hasłem spotkania były słowa: „Media i komunikacja na pierwszych etapach formacji podstawowej”. Miejscem szkolenia był gościnny klasztor Ojców Redemptorystów, w którym odbywały się spotkania z prelegentami oraz praca w grupach. Pierwszego dnia na rozpoczęcie spotkania, po wspólnych nieszporach, […]