Category Archives: Aktualności

20. rocznica beatyfikacji

W niedzielę 16 czerwca, Mszy św. o godz. 9.30 przewodniczył nowy biskup pomocniczy z Poznania – Szymon Stułkowski z okazji 20-tej rocznicy beatyfikacji Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty, jednego ze 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej. Po Mszy św. ks. biskup dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy i poświęcenia figury Serca Jezusowego na grobowcu Braci na […]

Papież Koptów w katedrze Trewirskiej.

Pielgrzymka Zwierzchnika koptyjskiego Kościoła prawosławnego Tawadrosa (Teodora) II do katedry w Trier odbyła się 17 maja 2019 roku. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny to jedna z największych mniejszościowych wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Ojczyzną Koptów jest Egipt, gdzie mieszkają oni od czasów starożytnych, chrześcijaństwo przyjęli w I w n.e. Za założyciela tego kościoła uważa się św. Marka Ewangelistę. […]

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie…

W Ewangelii jest opisana piękna scena, w której Pan Jezus błogosławi dzieci: „Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa […]

Święto Miłosierdzia…

Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił – aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich […]

Schody Święte odkryte na nowo po 300 latach

Po prawie 300 latach jedną z największych relikwii Rzymu – Scala Santa, czyli Święte Schody – można zobaczyć bez osłaniającej ją drewnianej obudowy. Według prastarej tradycji Jezus wchodził po nich do pretorium Poncjusza Piłata, a sprowadziła je potem do Rzymu św. Helena – matka Konstantyna Wielkiego, pierwszego chrześcijańskiego cesarza rzymskiego. W 1723 Innocenty XIII zarządził przykrycie drewnem marmurowych stopni ze względu na znaczne ubytki, spowodowane przez miliony wspinających się po nich w ciągu wieków pielgrzymów.