Katowice uczczą kard. Hlonda

Stowarzyszenie „Dzieło Prymasa Augusta Hlonda” będzie zbierać pieniądze na budowę w Katowicach pomnika wybitnego kardynała. Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzeba ok. 300 tys. zł. Pomnik ma stanąć przed wejściem na Wydział Teologiczny.

Celem stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o wybitnym śląskim kapłanie. Powstało dzięki inicjatywie wiceprezydenta Katowic Michała Lutego. Do stowarzyszenia należą także m.in. prof. Julian Gembalski, prof. Grzegorz Opala i ks. Stanisław Puchała, proboszcz parafii katedralnej.

Rok 2013, uchwałą Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, został ogłoszony „Rokiem kard. Augusta Hlonda”. Sesja naukowa „Biskup August Hlond i jego diecezja”, która odbyła się 7 listopada 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w 90. rocznicę utworzenia Administratury Apostolskiej Polskiego Śląska, stanowiła jeden z jego elementów. Podczas sesji poinformowano o ukonstytuowaniu się stowarzyszenia „Dzieło Prymasa Augusta Hlonda” i planach budowy pomnika.

Stowarzyszenie chce do końca czerwca rozstrzygnąć konkurs na projekt pomnika. Jeśli nie będzie opóźnień, do końca roku pomnik kardynała Hlonda powinien stanąć przed Wydziałem Teologicznym.